Als je gaat wandelen in het bos rondom kasteel Vorden dan vind je daar ten zuiden, evenwijdig aan de Veengoot, een bijzondere bomenlaan. Vroeger heette deze laan het Krebberslaantje, maar dat is vergeten omdat bijna iedereen in Vorden de plek kent als “Knopenlaantje”. Deze naam kreeg het in de volksmond en intussen is er een houten naambord geplaatst. De laan heeft een heel eigen schoonheid. Het licht valt er fraai door de takken, waarbij vooral de lage takken en struiken aparte groeiwijzen vertonen. In de bomenlaan staan hoogopgaande bomen met wat struikgewas ertussen. Als je de takken wat beter bekijkt dan zie je tientallen knopen. Sommige takken hebben één knoop of er zijn twee takken aan elkaar geknoopt. Er zijn ook struiken die één en al knoop zijn. Takken losjes in elkaar gestrengeld, andere vergroeid tot zware knoesten. De meeste knopen kun je niet meer ontwarren zonder de boom te beschadigen. Het is fascinerend. Wie heeft dat gedaan en waarom?

 

In de vorige eeuw was dit een bospad waar het druk was in de schemering. Veel drukker dan op paden in andere bosgebieden van Vorden. Verliefde paartjes uit het dorp Vorden gingen daar namelijk graag wandelen. Het was er romantisch. Vooral in de lente als de takjes van de bomen zich verder ontvouwden. Maar ook in de zomer want dan was het er zo mooi groen. In de herfst was het er prachtig vanwege al die goudgeelrode kleuren.  In de laaghangende jonge beukentwijgen legden zij samen een knoop om zo op een heel natuurlijke manier elkaars liefde te verzegelen.  Vermoedelijk is dit gebruik al voor 1940 ontstaan. In ieder geval wordt er in de jaren vijftig in tijdschriften over geschreven.

De knopen in de takken zijn op deze manier al vele generaties lang het symbool van de liefde van veel mensen uit Vorden en omgeving. De liefde smeedt een band die in de loop der jaren steeds hechter wordt. Volgens de overlevering houdt een verbintenis langer stand wanneer het paar éérst naar het knopenlaantje gaat om daar in een jong veerkrachtig beukentakje een lus te leggen. De jongelui gingen dat dus doen, zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven. Sommige knopen werden in de loop van de tijd stijf en stram, zoals misschien ook het paar, dat de knoop had gelegd.

 

Helaas stierven in 1976 door de droogte veel beuken in het laantje. Met deze beuken verdwenen spijtig genoeg ook honderden “oude” knopen. In de takken van de aangeplante jonge laanbomen werden vanaf die tijd weer knopen gelegd zodat deze traditie niet verloren gaat en weer nieuwe kunstwerken in de natuur ontstaan. Vakantiegasten in Vorden en mensen die het Pieterpad lopen bezoeken intussen ook graag het knopenlaantje.  In de jaren waarin kasteel Vorden onderdak bood aan het gemeentehuis (dat was van circa 1980 tot 2005) en paren daar elkaar hun jawoord gaven in een romantische omgeving,  gingen zij na afloop van de trouwplechtigheid toch ook snel nog eventjes naar het knopenlaantje = liefdeslaantje. Daar werd dan door de fotograaf een foto gemaakt van het leggen van een symbolische knoop in een struik.

Hoe langer de liefde duurt hoe mooier de verstrengeling.

Categories:: Dagelijks leven Liefde Vorden

Meer verhalen

Ketelkoek op tweede kerstdag

16 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

De doop van examenkandidaten

19 februari 2016
Jan Terbeek

De Veluwse heidekoek

26 februari 2016
Ton Kamphuis

De streekdrachten van de Noord-Veluwe

18 juni 2015
Rein Lotterman
VideoGalerij

Maak je eigen steen

01 juli 2014
Erna Kruitwagen-Hajenius
Video

Mechteld ten Ham

05 november 2014
Lizette van Hoven
Video

Wereldlichtjesdag

01 december 2014
Lily Harting-Companjen

Aanzegger, aanspreker, begrafenisondernemer...

09 februari 2015
Willi Wilbrink-Hensbergen

Chocoladefestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier

Vruchten plukken en rapen

20 augustus 2014
Bets Reijnen van Zwam

Stokvis eten met Hallse kermis

12 mei 2014
Mien Wensink

Krentenweggen als wederdienst

29 september 2015
Albert Geurink

Merklap of letterdoek

15 april 2015
Gerhard Kwak

Verjaardagstaart maken

05 februari 2015
Simone Cornelissen
Galerij

Eieren zoeken bij de Bekmansbrook

11 juli 2014
Gerrit Klokman
Video

Lüdovicus en de Wodanseik

11 mei 2014
Mijngelderland

Verjaardagsboeket

05 februari 2015
Tariel Gwedelidze

Verkleden met Koninginnedag

15 juni 2014
Ria Rozendal

Een gupse water in het gezicht

26 juni 2015
N. Weijenberg-Dekker