Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Video

De witte juffer van Kernhem

16 september 2014
Peter

Carbidschieten rukt op naar de stad

28 december 2015
Ina Brethouwer
Galerij

Gatgraven

09 oktober 2014
Halbo Bosker
Video

Vroeg Carnaval in Nöttedarp

20 januari 2016
Clemens Elshoff
Audio

De eik en de 7 kolken

23 januari 2015
Gery Groot Zwaaftink

Appelenpap

10 april 2015
Gerhard Kwak
VideoGalerij

Pottenbakken

11 november 2014
Hetty de Jongh
Audio

De koolhazen

20 maart 2015
Gery Groot Zwaaftink

Alles voor de jeugd!

18 juni 2014
Joan van Buren

De Achterhoekse buurtwinkel

22 december 2015
Paul Hoftijzer

Haring happen

12 februari 2015
C.V. De Bultendarpers
Video

Haantje Pik; Veluwse Palmpaashaasjes

24 maart 2016
Paul Hoftijzer

Oude kleren aan naar een optreden van Normaal

20 februari 2015
André Oostindiën

Eten op nieuwjaarsdag

25 september 2014
Mevr. Beijnen
Video

Het fruitcorso, geen sinecure

08 september 2014
dhr.Groeneyk
Video

Gezond door kruiden?

13 mei 2015
Elvira van Tinteren
Video

Meidenmarkt in Nunspeet

11 mei 2014
Jette
Video

Walnoot tikken in Elburg

18 mei 2014
Jan L

Streekliedjes in dialect

09 mei 2014
Linda