Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Teerton verbranden op oudejaarsavond

25 november 2015
Piet Schuijn
Video

Kralenbreien

23 mei 2014
Bertha

De Dikke Broeder bakken

11 mei 2014
Jette

Dansen in Sonsbeek

05 februari 2015
mevrouw G.Vach
Video

Ies en Gies is Pannegies

17 maart 2015
Hans Berends

Oranje Tompouce

16 juni 2014
bezoeker grand defilé

Originele Achterhoekse Smokkeltocht

04 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf

Kiepenpap voor het goede doel

07 maart 2016
Marjolijn van Manen
Galerij

Liemerse schink

13 januari 2015
Gerhard Kwak

Streekliedjes in dialect

09 mei 2014
Linda

Pinksterpoppen in Buren

09 juni 2015
Mia van Os

Radiozendmarkt

28 mei 2014
marijke buter

Achterhoekse brokkebonensoep

05 juni 2015
Gerhard Kwak

Paasvuur in Epe

18 februari 2015
Dhr. Barnhoorn
Video

Bokbierdag Zutphen

09 oktober 2014
Bram van der Velde
Galerij

Veluwse schellars

29 januari 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Borskorn

12 februari 2015
Gerhard Kwak

Witte Wieven bij Solse Gat

26 februari 2015
Ben Veenhuis
Video

Hanenkraai wedstrijd

30 oktober 2015
Dinant Rohaan