Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Video

Bakerpraatjes, vroeger en nu

20 april 2015
Silvia de Haan
Video

Tour Culinair de Liemers

02 juli 2014
Erna Kruitwagen-Hajenius

Gortepap met stroop

20 juli 2015
Lilian Schimmel
Galerij

Taptoe Borculo

04 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf

Zweurdjesmaag

17 november 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Gelderse worst

09 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

Overvliegende scouts

06 mei 2015
Jeroen Brummelman

Het recept van pannenkoek met worst

07 december 2014
Stien Meuleman

Een WimKokje doen

30 juni 2014
Saskia van Heijster

Kermis in Beuningen

20 mei 2015
Mevrouw van Raay

Oude kleren aan naar een optreden van Normaal

20 februari 2015
André Oostindiën

Gooien met bier, water en zand

01 december 2015
Ine Pennink

Verkleden met Koninginnedag

15 juni 2014
Ria Rozendal

Meisjes uit Hoenderloo

18 juni 2014
An Sambeek

Huiskamer Filmfestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier

Elke viool de naam van een vrouw

23 februari 2015
Kees Wijnhoud

Steltlopen in Didam

16 april 2015
Karin van der Velden
Video

Kralenbreien

23 mei 2014
Bertha

De duivelspop op het paasvuur

30 maart 2015
Jan Wannet