Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Als jij eet, eet iedereen

22 januari 2016
Frits Schoonderwal
Video

Walnoot tikken in Elburg

18 mei 2014
Jan L
Audio

Tuutlied

28 mei 2014
Wim Monnich
Video

De carriere van een schaapsherder

18 februari 2016
Elly Jansen

Vruchten plukken en rapen

20 augustus 2014
Bets Reijnen van Zwam
Video

De witte juffer van Kernhem

16 september 2014
Peter
Video

Processies

01 juni 2014
G.H. van Hunen

Teerton verbranden op oudejaarsavond

25 november 2015
Piet Schuijn

Martinusdag

26 maart 2016
Mare Tip (6 jaar)
Video

Paardenmarkt en het Paardenmoppen toernooi

03 april 2015
Rien de la Cousine

Pikballen

19 november 2015
Gerhard Kwak

Dansen in Sonsbeek

05 februari 2015
mevrouw G.Vach
Video

Verlichtingsdagen

10 december 2015
Alfred Sprong

De Nijkerkse Zonnedagen

26 maart 2015
Museum Nijkerk
Video

De Ossenmarkt in Putten

11 mei 2014
Jette
Galerij

Zondagse streekdracht Zelhem

11 augustus 2014
Gerrie Luesink en Jan Saalmink

Naoberschap

24 november 2014
G.J. Klanderman
Galerij

Oranjefeest op de rotonde

23 juni 2014
Giorgio Ambrawo
Galerij

Buurtgebruiken rondom geboorte

11 juli 2014
Willi Wilbrink