Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Handige pleister

22 juni 2015
Gerhard Kwak

'Jenne met de benne' op kerstavond

22 november 2014
B. Kleijn Winkel

Gebruiken bij de geboorte

05 augustus 2014
albert steert

Biest

12 september 2014
A. Klaassen
Galerij

Vlinderen in Apeldoorn

05 februari 2015
Wim de Boer

Eerst koffie, dan Toldiek

04 december 2015
Kim de Witte

Poppetjes maken van klei

18 juni 2014
Willem Wiegers
Video

Nijmeegse Vierdaagse

09 mei 2014
Marc Wingens

De Veluwse heidekoek

26 februari 2016
Ton Kamphuis
Galerij

Slagwapen en smeermiddel

24 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

De Boerenbruiloft

11 december 2014
Doortje Voortman

Woodbrookers aan en op de Kalenberg

23 juni 2015
Arris H.Kramer

Maaien met de zeis

06 augustus 2014
Jan Reijnen
AudioVideo

Oud en Nieuw in de buurt

11 juli 2014
Willi Wilbrink

Sinterklaos

16 januari 2015
Joop Boxstart

De weerwolf van Millingen

23 mei 2014
Rob Haverkamp
VideoGalerij

Pottenbakken

11 november 2014
Hetty de Jongh