Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Het huwelijk vroeger

08 augustus 2014
Albert Steert
Video

Meidenmarkt in Nunspeet

11 mei 2014
Jette
Video

Kalveropfokclubwedstrijd Bronckhorst

10 juni 2015
KOC Bronckhorst

Erwtensoep met pannenkoeken

09 november 2015
Truus Peters
VideoGalerij

Blijde incomste

19 augustus 2014
Joris Leijten

Pakjes rondbrengen met paard en wagen

02 februari 2015
Mevr. van der Zeeland

Vergeten snoep

04 juli 2014
Grady Hendriks
Galerij

Wassen met de hand

17 juni 2014
Gerritje de Boer-Wilbrink

De optocht van De Neutenkrakers

30 januari 2015
C. Wolters
Galerij

Reuzel met kaantjes

06 februari 2015
Gerhard Kwak

Jong gehuwden stukje

07 februari 2015
Gerhard Kwak
Audio

Het doodshemd bleef in de kast

20 maart 2015
Erve Brooks
Galerij

Met een bijl in eiken gebinten slaan

13 oktober 2014
h.b.barmentloo
VideoAudio

Carnavalsstunt

07 februari 2015
De Oude Gierpont

Beugelen in Opijnen

16 januari 2016
Angela Van De Koppel

Galgenmaal à la Keltie bij afscheid Normaal

14 december 2015
Keltie de kok

Sneeuwpudding van Oma Kwak

08 januari 2016
Gerhard Kwak

Bruidstaart bij 1 jaar huwelijk

18 juni 2014
Max Voorberg

Mosterd Muziekdag in Doesburg

11 november 2014
Albert