Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Poortklokluiden

12 mei 2014
J. Kreijenbroek

Onweer

08 maart 2015
Gerry

Apeldoornse Vierdaagse

18 juni 2014
J. van Milligen

Vogelknuppelen voor de dames

08 maart 2016
Jan Berendsen
Video

Kniepertjes met oud en nieuw

08 mei 2014
Guus van Kleef

Generaties lang vernoemd naar Opa

12 maart 2015
Gerdien van der Zee

De familievete in een Achterhoeks dorp

07 augustus 2014
Margreet Boot
VideoGalerij

De Sint Maartenviering in Zaltbommel

07 november 2014
Henk Hermsen

Het Ruitergat

11 maart 2015
Bernadette Dijkkamp

Boerenkool op verjaardag

05 februari 2015
Dhr. Wijnhoud

Zomaar een carnavalszaterdag in Waskuupstad

24 februari 2015
Eugene te Wildt

Op de lat schrieven

27 mei 2015
Gerhard Kwak

Molen de Hoop weer in gebruik

25 januari 2016
Jeannette Beelen
Video

Beleg en ontzet van Huissen

12 mei 2014
Jan Wannet
Galerij

Slagwapen en smeermiddel

24 februari 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Eieren zoeken bij de Bekmansbrook

11 juli 2014
Gerrit Klokman
Galerij

Rolpens

15 februari 2015
Gerhard Kwak

Pikballen

19 november 2015
Gerhard Kwak

Luilakmorgen

19 mei 2015
Nederlands Bakkerijmuseum Hattem