Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

De modelbotter in de huiskamer

26 oktober 2015
Lex Terpstra

Poortklokluiden

12 mei 2014
J. Kreijenbroek

Bennie Jolink wacht nadat Eend is gejat

25 november 2015
Rob Hanhart
Video

Mei-avond

28 april 2015
Mieke Veken

Altijd vooraan in aangepast hemd

30 november 2015
Agatha kleinNijenhuis

Keltische horoscoopbomen in Zevenaar

08 februari 2016
Ton van den Beld
Video

Puttense boerendansers

09 september 2014
Peter Eggermont

høken van de eind 70er jaren tut noe

09 december 2015
Elmi Schut

Bóllekaerl

30 april 2015
Ina Brethouwer

Kleding ontwerpen door moulage

01 juni 2015
Mirte Engelhard

Felicitatie van zeep!

09 mei 2014
Marjan van Kleef

Met trekker en wagen naar Normaal!

20 november 2015
Lisa Reyneveld

Ketelkoek op tweede kerstdag

16 december 2015
Paul Hoftijzer
Galerij

Mijn vriendin als Sarah

15 december 2014
Anita Berntsen

Streekliedjes in dialect

09 mei 2014
Linda
Video

Botterdagen Elburg

13 oktober 2014
Teis van de Weerdhof

Bloemencorso Rekken

06 juli 2015
J. Roessink