De viering van Sint-Maarten gaat terug op het verhaal van de Romeinse soldaat Martinus die omstreeks het jaar 350 na Christus geïsoleerd raakt van zijn legerafdeling en voor de poorten van Amiens in het huidige Frankrijk op een half naakte bedelaar stuit. Deze smeekt hem om eten, maar omdat Martinus geen eten meer heeft biedt hij hem de helft van zijn mantel aan om hem tegen de kou te beschermen.

Diezelfde nacht verschijnt Christus hem in een droom in de gedaante van de bedelaar en deze vraagt hem zich te bekeren en te laten dopen en zijn verdere leven te wijden aan de verbreiding van het Christendom. En zo geschiedde. Martinus trekt zich eerst een paar jaar terug als kluizenaar en laat zich vervolgens tot priester wijden. In het jaar 371 wordt hij bisschop van Tours.

Hij sterft op 8 november van het jaar 397 en wordt op 11 november begraven, de dag dat het feest van st. Maarten wordt gevierd. St.Maarten is in de 5de eeuw heilig verklaard en sindsdien heeft zijn verering zich over het hele christelijke westen verspreid.

Dit feest wordt in meerdere delen van Nederland en ook in België gevierd maar zoals in Zaltbommel nergens. Daar verschijnt St.Maarten nl. al sinds 25 jaar op een paard in de kerk. Hij beeldt daar op een podium samen met de bedelaar en een groep bedelaarskinderen de manteldeling uit. Nadat st.Maarten de mantel heeft gedeeld valt uit de nok van de kerk de helft van een groot doek naar beneden en worden de bedelaarskinderen daarmee bedekt.

De St. Maartenskerk in Zaltbommel is voor die gelegenheid ingericht als een middeleeuws plein waar de mensen aan lange tafels soep en pannenkoeken eten. Overal in de kerk wordt opgetreden door zangkoren, dansgroepen en toneelspelers. Na de manteldeling verlaat St.Maarten weer op zijn paard de kerk en rijdt, gevolgd door honderden kinderen door een slechts door toortsen en vuurkorven verlichte stad naar de markt waar de bedeltocht van de kinderen van start gaat. De kinderen zingen daarbij st. Maartenliedjes en hebben een lampion bij zich. Maar eerst krijgt ieder kind persoonlijk een appel uitgereikt door St.Maarten. .

Centraal in dit feest staat het delen van dingen. Het door de kinderen opgehaalde snoep en fruit wordt naar de kerk gebracht waar de helft wordt afgestaan voor de voedselbank. Nadat de kinderen op weg zijn gegaan voor hun bedeltocht verschijnt St.Maarten nog samen met zijn vier legionairs, de bedelaar en een groep muzikanten in het verzorgingshuis en de buitenwijken van Zaltbommel om daar in een toneelstukje de manteldeling te spelen. Ook hier gaan de kinderen getooid met lampionnen op bedeltocht

 

Bekijk het fragment uit onze tv-uitzending over dit verhaal:

VideoGalerij
Categories:: Evenementen Kindertijd Snoep Zaltbommel Sint Maarten November

Meer verhalen

Landgoederen hebben een regiofunctie

01 december 2015
Eimert Fikse

Liefde via het schrobgat

04 december 2015
Gerrit Kistemaker
Galerij

Slagwapen en smeermiddel

24 februari 2015
Gerhard Kwak

Gilden stemmen: wel of niet koningschieten?

25 april 2015
Jan Wannet, gilden Huissen

32 jaar lang naar Normaal: van Arnhem tot Arnhem

16 december 2015
Harold van Kooten

Het vat leegmaken

17 september 2015
Ap Dieker

Normaal gooit met gouden LP

15 juni 2015
Jan Greven alias brekken Gijs  

Van ballon tot baron

01 maart 2016
Edcar Vermeulen
Galerij

Twee mannen met elkaar in de onecht verbonden

12 februari 2015
Herman en Rene
Video

De dikke boom

21 april 2015
Eric Borrias
Video

Midwinterhoornblazen

12 mei 2014
Bert Bloemert

Gebetsgang von Emmerich nach Netterden (GLD)

07 maart 2015
Vereniging Leefbaarheid Netterden

Abe-worst

01 april 2015
Gerhard Kwak
Video

De taal van de molenwieken

22 september 2014
Ans Roefs
Video

Mooi-Ann van Velp

22 april 2015
Gery Groot Zwaaftink

Zypendaalse appelstruif

27 januari 2016
Paul Hoftijzer

Pakjes rondbrengen met paard en wagen

02 februari 2015
Mevr. van der Zeeland
Galerij

Balkenbrij

06 februari 2015
Gerhard Kwak

De noodklok

11 juli 2014
Gerrit Klokman