De viering van Sint-Maarten gaat terug op het verhaal van de Romeinse soldaat Martinus die omstreeks het jaar 350 na Christus geïsoleerd raakt van zijn legerafdeling en voor de poorten van Amiens in het huidige Frankrijk op een half naakte bedelaar stuit. Deze smeekt hem om eten, maar omdat Martinus geen eten meer heeft biedt hij hem de helft van zijn mantel aan om hem tegen de kou te beschermen.

Diezelfde nacht verschijnt Christus hem in een droom in de gedaante van de bedelaar en deze vraagt hem zich te bekeren en te laten dopen en zijn verdere leven te wijden aan de verbreiding van het Christendom. En zo geschiedde. Martinus trekt zich eerst een paar jaar terug als kluizenaar en laat zich vervolgens tot priester wijden. In het jaar 371 wordt hij bisschop van Tours.

Hij sterft op 8 november van het jaar 397 en wordt op 11 november begraven, de dag dat het feest van st. Maarten wordt gevierd. St.Maarten is in de 5de eeuw heilig verklaard en sindsdien heeft zijn verering zich over het hele christelijke westen verspreid.

Dit feest wordt in meerdere delen van Nederland en ook in België gevierd maar zoals in Zaltbommel nergens. Daar verschijnt St.Maarten nl. al sinds 25 jaar op een paard in de kerk. Hij beeldt daar op een podium samen met de bedelaar en een groep bedelaarskinderen de manteldeling uit. Nadat st.Maarten de mantel heeft gedeeld valt uit de nok van de kerk de helft van een groot doek naar beneden en worden de bedelaarskinderen daarmee bedekt.

De St. Maartenskerk in Zaltbommel is voor die gelegenheid ingericht als een middeleeuws plein waar de mensen aan lange tafels soep en pannenkoeken eten. Overal in de kerk wordt opgetreden door zangkoren, dansgroepen en toneelspelers. Na de manteldeling verlaat St.Maarten weer op zijn paard de kerk en rijdt, gevolgd door honderden kinderen door een slechts door toortsen en vuurkorven verlichte stad naar de markt waar de bedeltocht van de kinderen van start gaat. De kinderen zingen daarbij st. Maartenliedjes en hebben een lampion bij zich. Maar eerst krijgt ieder kind persoonlijk een appel uitgereikt door St.Maarten. .

Centraal in dit feest staat het delen van dingen. Het door de kinderen opgehaalde snoep en fruit wordt naar de kerk gebracht waar de helft wordt afgestaan voor de voedselbank. Nadat de kinderen op weg zijn gegaan voor hun bedeltocht verschijnt St.Maarten nog samen met zijn vier legionairs, de bedelaar en een groep muzikanten in het verzorgingshuis en de buitenwijken van Zaltbommel om daar in een toneelstukje de manteldeling te spelen. Ook hier gaan de kinderen getooid met lampionnen op bedeltocht

 

Bekijk het fragment uit onze tv-uitzending over dit verhaal:

VideoGalerij
Categories:: Evenementen Kindertijd Snoep Zaltbommel Sint Maarten November

Meer verhalen

Nog één keer Oerend Hard

29 april 2015
Jan Colijn

Een WimKokje doen

30 juni 2014
Saskia van Heijster

Bloemencorso Rekken

06 juli 2015
J. Roessink

Zingen op Koninginnedag

02 juli 2014
Rita Brouwer

Mispelkoekjes als basis voor Bommelaar Mispelbier

11 december 2015
Sil Stranders-Geluk

Nieuwjaarsduik, een sociale, frisse traditie

03 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf

Meijer-eten

12 mei 2014
Theo Meijer

Zomerfeest Westendorp

11 juni 2014
Magda van Dalen
Galerij

Nationale Buitenspeeldag

12 juni 2014
Brenda Larbui

Kattekoppen schieten op het schuttersfeest van Babberich

12 december 2015
Gilde St. Jan Babberich

Mosterd Muziekdag in Doesburg

11 november 2014
Albert
Video

Hanenkraai wedstrijd

30 oktober 2015
Dinant Rohaan

Kerststallen al eeuwen oud.

23 december 2014
henk van Dorland
VideoGalerij

Krentenwegge als kraamcadeau

08 mei 2014
Gerda Bijzet

De koningin vertelt over feest in Huppel

14 oktober 2014
Gea Schreurs

Gasthuiscarillon in de oorlog

15 december 2015
K.Laansma

Middeleeuws Festijn bij Kasteel de Kelder

29 januari 2016
Arend Hordijk

Sacramentsprocessie in Loil

31 juli 2015
Ap Dieker