Een van de laatste “verplichte” optrekdagen van de gilden is kerkwijding. Het is ook de afsluiting van de “verplichte”optrekdagen die de Gilden kennen. Kerkwijding, het woord zegt het al, feestdag van de inwijding van de kerk. Vroeger was kerkwijding een uitgebreider kerkelijk feest. In de Gildenboeken staat dat de Gilden de processie van kerkwijding begeleiden. Toch is dat niet zo lang geleden, in de jaren zestig van de vorige eeuw is deze processie afgeschaft. Wat overbleef is de vendelhulde aan de kerkelijke overheid door de Gilden.  Volgens de traditie worden dan de Gildenbroeders getrakteerd op een goede sigaar. Dat laatste is tegenwoordig wel veranderd, aangezien er bijna niemand meer rookt heeft de sigaar plaatsgemaakt voor een stukje chocolade.Wij vieren de dag van kerkwijding altijd op de laatste zondag in augustus. Zo staat het ook in de Gildenboeken die we nog hebben. Maar op de kerkwijdings-steen staat iets anders vermeld.


Deze steen zit rechts naast het altaar onder het beeld van de Heilige Wilibrord.


Op de steen staat :
Gelegd op de octaafdag
van de HH Petrus en Paulus
ADJC MCMIL


Octaafdag betekent de achtste dag na het feest van de HH Petrus en Paulus. Dat feest van de twee heiligen is op 29 juni, tel je er acht dagen bij kom je op 7 juli.
ADJC: betekent Anno Domini Jesu Christi: in het jaar van onze Heer Jezus Christus. MCMIL is 1949.


Waarom wij dan eind augustus kerkwijdingszondag vieren?  Waarschijnlijk heeft dat te maken met de oude kerk die in oktober 1944 totaal verwoest is.

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Religie Huissen Augustus Keuze van de redactie

Meer verhalen

Een verzetskruis ontvangen

09 juni 2015
Ina Brethouwer
Video

Karnemelksesaus

18 juni 2014
E. Takke

Bikkelspel

18 augustus 2015
Gerhard Kwak
Video

Vroeg Carnaval in Nöttedarp

20 januari 2016
Clemens Elshoff

Kattekoppen schieten op het schuttersfeest van Babberich

12 december 2015
Gilde St. Jan Babberich

Geen kattenkwaad bij paasvuur Lunteren!

13 november 2015
Netty Hardeman

Groene pannenkoeken

22 februari 2016
Karen

Vogelknuppelen voor de dames

08 maart 2016
Jan Berendsen

Butterfahrten

06 mei 2015
 Gerhard Kwak

Kerstnachtmuziek Ammerzoden

14 december 2015
Wim Durksz

Wild stropen 'soms' een noodzakelijk kwaad ?

03 februari 2016
Aris Blankenspoor

Een WimKokje doen

30 juni 2014
Saskia van Heijster
Video

De dikke boom

21 april 2015
Eric Borrias

De kloostermoppen van Hernen

08 april 2015
André Kersten
Video

Lüdovicus en de Wodanseik

11 mei 2014
Mijngelderland

Koude klompen

17 december 2015
Gerhard Kwak

Nog één keer Oerend Hard

29 april 2015
Jan Colijn

Poortklokluiden

12 mei 2014
J. Kreijenbroek

De melkbus

22 juli 2014
jan Reijnen