Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Genoemd naar de patroonheilige van de kerk

17 maart 2015
A.Wijnhoud-Freriks
Galerij

Voedsel bereiden, door 5 generaties

10 juni 2014
Marijke Jansen-Limbeek

Op de striekplank bij Ritn Ditn

07 maart 2016
Hans Hubers

Generaties lang vernoemd naar Opa

12 maart 2015
Gerdien van der Zee

Vergeten snoep

04 juli 2014
Grady Hendriks
Video

De verdwaalde schoolmeester

26 maart 2015
Eric Borrias
Galerij

De Koning van Huissen

17 juni 2014
Harry Berendsen

De steen van Deil

10 maart 2015
Harry van Ewijk
Galerij

Wolcorso Lievelde

03 maart 2015
Lisette Hissink
Video

Bakerpraatjes, vroeger en nu

20 april 2015
Silvia de Haan
Video

Verlichtingsdagen

10 december 2015
Alfred Sprong

Zingen op Koninginnedag

02 juli 2014
Rita Brouwer
Video

De traditionele paasstollen

11 maart 2015
Hugo Jansen
Video

Zwarte Cross

23 maart 2015
Tante Rikie
Video

De bedrogen duivel

03 oktober 2014
Anja van Buren

Slachtvisite bij museum Smedekinck

29 oktober 2014
Klein Lebbink

Martinusdag

26 maart 2016
Mare Tip (6 jaar)

Ridders van de Slof

10 februari 2015
Anja Scholten

Kerstnachtmuziek Ammerzoden

14 december 2015
Wim Durksz