Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

AudioVideo

Oud en Nieuw in de buurt

11 juli 2014
Willi Wilbrink

Hete bliksem

10 juli 2014
Vera Top
Video

De doop van examenkandidaten

19 februari 2016
Jan Terbeek

Op brommers achter de brandweer aan

03 februari 2015
Dhr. J. Attema
Video

Mei-avond

28 april 2015
Mieke Veken

Koffie branden met de huisbrander

15 oktober 2015
Gerhard Kwak

Advocaatje met een sigaretje

24 november 2015
Monique Stalpers

Kattekoppen schieten op het schuttersfeest van Babberich

12 december 2015
Gilde St. Jan Babberich
Video

Zaklopen

09 mei 2014
Marleen Klunder

Flipje hielp kinderen de winter door

29 juli 2014
Alexandra van Steen
VideoGalerij

Koningschieten

29 september 2014
Marjon Sloetjes
Galerij

Veluwse schellars

29 januari 2015
Gerhard Kwak
Galerij

De tabaksteelt

29 september 2014
Herman Reijnen

Blote benen met Pasen

08 maart 2015
Gerry
Video

Het platteland is niet te koop!!

25 mei 2015
Kiek now us
Galerij

Honing- en Bijenmarkt Eerbeek

09 juli 2014
Ton Fleur
Video

Beleg en ontzet van Huissen

12 mei 2014
Jan Wannet
Video

Elke maandag de 'boerendeun'

18 maart 2015
Janine Stortelder