Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Bruiloft in de tent

20 mei 2015
Riet Winkel

Appelenpap

10 april 2015
Gerhard Kwak
Galerij

De Koning van Huissen

17 juni 2014
Harry Berendsen

De flatsen opruumn veur de voetbal

17 oktober 2015
Gerbert Abbink
Video

Koek slaan

12 augustus 2014
Gea
Video

De Boelekearl

11 augustus 2014
G. Raterink-Gussinklo

Haring happen

12 februari 2015
C.V. De Bultendarpers
Galerij

Jarenlang met Bennie Jolink op de foto

18 december 2015
Jan Gert De Boer
Video

De Nijmeegse Kermis

26 juni 2014
Joop Noordzij
VideoGalerij

Koningschieten

29 september 2014
Marjon Sloetjes
Galerij

Vakantietraditie in Nunspeet

17 november 2014
George Bootsma

Zingen op Koninginnedag

02 juli 2014
Rita Brouwer
VideoGalerij

De bouw van een midwinterhoorn

13 december 2014
Jan Beukhof

Sabbatviering

26 februari 2015
Ben Veenhuis

Monniken zingen bij zonsopgang

02 april 2015
Stan Hollaardt

Kattekoppen schieten op het schuttersfeest van Babberich

12 december 2015
Gilde St. Jan Babberich

Requiem voor iedereen

04 november 2015
Johan Koornstra