Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Aan de zwaluwen het weer aflezen

15 juli 2015
Ina Brethouwer

Carnaval met melk en peerdemennekes

05 februari 2015
Frédérique Donders
Video

Scharrelavonden in Hattem en Elburg

05 december 2015
Dirk Jan Septer en Piet Schuijn
Video

Paul Mulder en zijn Land aon de grens

23 maart 2016
Paul Mulder
Galerij

Nationale Buitenspeeldag

12 juni 2014
Brenda Larbui

Hutspot met bruine bonen

20 februari 2015
Mevrouw van Eede

Sneeuwpudding van Oma Kwak

08 januari 2016
Gerhard Kwak
Video

Ganzenhoeders in Gelselaar

29 mei 2015
Herman Wannink

Een gupse water in het gezicht

26 juni 2015
N. Weijenberg-Dekker

Deurdonderen op verkaasie noar Oostenriek

23 november 2015
J. Akkerman
Galerij

Oranjehuis

31 mei 2014
a van hagen
Galerij

Met een bijl in eiken gebinten slaan

13 oktober 2014
h.b.barmentloo

Høkbestendige Gebitjens

01 december 2015
Bas Geijs

Het worstenhoorntje

22 januari 2016
Gerhard Kwak

De Kleeftocht

20 mei 2014
Guido Lavalaye
Video

Kersenpittenspuwen

02 juli 2014
Erik van der Pol

Nog één keer Oerend Hard

29 april 2015
Jan Colijn

December-herinneringen aan een banketbakkerij

05 november 2015
Jan Kreijenbroek

Slachten in de oorlog

18 juni 2014
G.H. de Bruin-Hartgers

Dansen in Sonsbeek

05 februari 2015
mevrouw G.Vach