Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Video

Hanenkraai wedstrijd

30 oktober 2015
Dinant Rohaan

Aaltens Volkslied

06 mei 2015
Ina Brethouwer

De familievete in een Achterhoeks dorp

07 augustus 2014
Margreet Boot

Luilakmorgen

19 mei 2015
Nederlands Bakkerijmuseum Hattem

Ridders van de Slof

10 februari 2015
Anja Scholten

Frühschoppen

12 februari 2015
Geert Smits

Maaien met de zeis

06 augustus 2014
Jan Reijnen
VideoGalerij

Maak je eigen steen

01 juli 2014
Erna Kruitwagen-Hajenius
Video

Lüdovicus en de Wodanseik

11 mei 2014
Mijngelderland

Veilig Carbidschieten

13 december 2014
Theo de Klein
Video

Bokbierdag Zutphen

09 oktober 2014
Bram van der Velde
Video

Kaarsenmaken

13 oktober 2014
Jan Klarenbeek
GalerijVideo

Roggebroodweging Muldersfluite

30 december 2014
Harry Somsen

De Achterhoekse buurtwinkel

22 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

De huisslachting

09 september 2014
Eibert Kuiper
VideoGalerij

Olieslaan uit beukennootjes

12 juli 2014
Ben van Os

Rode zakdoek

18 maart 2015
Gerhard Kwak