Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Palm palm Pasen

06 mei 2015
Leo van der Linde
Video

Wereldlichtjesdag

01 december 2014
Lily Harting-Companjen

Molukse nationale dag

18 juni 2014
Marsalina Patty

Muziek in het Neder-Saksische dialect

11 januari 2016
Jan Ottink

Sneeuwpudding van Oma Kwak

08 januari 2016
Gerhard Kwak

Oud-Lunterse Dag

23 juni 2014
Albert Hendriksen

Kraamvrouwenkost

13 maart 2015
Gerhard Kwak

Schooiersvrowke

12 mei 2014
Marijke Jansen
Galerij

Palmpasen

07 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

Een bruidskoe van mijn oudste zus

23 juni 2014
Anton Koster
VideoGalerij

Smaltappel en Gortepap

12 december 2014
Bram Masselink
Galerij

Doopjurk van bruidsjurk

05 februari 2015
Mevrouw J.J.Wijnhoud
Galerij

Goudsmeden

24 februari 2015
Carla Dubbink

Kraamtijd in de Achterhoek

16 juni 2015
Paul Hoftijzer
VideoGalerij

Blijde incomste

19 augustus 2014
Joris Leijten

Mispelkoekjes als basis voor Bommelaar Mispelbier

11 december 2015
Sil Stranders-Geluk
Video

De taal van de molenwieken

22 september 2014
Ans Roefs

Tafel dekken en woonkamer wisselen

21 november 2014
Barones van Mariënwaerdt

Roosjes maken voor de Ooyse kermis

19 juni 2014
Merel Lammertink

Maaien met de zeis

06 augustus 2014
Jan Reijnen