Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

De buurt uitschieten

15 september 2015
Willem Arentsen

Boterlammetje

12 mei 2014
Janna te Peele

Dobbelen om sinterklaaslekkernijen

25 november 2014
Nederlands Bakkerijmuseum

Riest met krent'n, botterjus en eier

08 april 2015
Van Beek- Van Brummen

Het Ruitergat

11 maart 2015
Bernadette Dijkkamp

Beugelen in Opijnen

16 januari 2016
Angela Van De Koppel

Op dansles bij Meijler en Mulder

29 maart 2016
Gerhard Kwak
Video

Midwinterhoornblazen

12 mei 2014
Bert Bloemert

Van ekkes en umme....

05 oktober 2014
annet kooijmans

Groene pannenkoeken

22 februari 2016
Karen

Een bijzonder huwelijksaanzoek

11 juni 2015
Jacobiene Otten
Video

Tour Culinair de Liemers

02 juli 2014
Erna Kruitwagen-Hajenius
VideoGalerij

Smaltappel en Gortepap

12 december 2014
Bram Masselink
Video

Dood en begraven

05 augustus 2014
albert steert

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol

Sacramentsprocessie in Loil

31 juli 2015
Ap Dieker

Blote benen met Pasen

08 maart 2015
Gerry
Video

Het binden van plattelandsjongeren

24 juli 2014
Ruben van Dommelen
Video

De taal van de molenwieken

22 september 2014
Ans Roefs