Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

AudioGalerij

De Funkenmarieke van de Braoiers Lauwe

08 februari 2015
Dorien van Kerkhof
Galerij

De Grolse wanten

12 mei 2014
T.ten Dolle ten Pas

Schooltradities van De Marlijn

10 maart 2016
Hettie Sipman

De steen van Deil

10 maart 2015
Harry van Ewijk
Video

Hangop

03 juli 2015
De boerinnen van Varik

Ambachtelijk snoep maken

31 augustus 2015
Hanneke Hoed

Eerste noaber, tweede noaber, derde noaber

17 november 2014
Chrisje Mogendorff-Ooïnk

Boerenkool op verjaardag

05 februari 2015
Dhr. Wijnhoud

Luilakmorgen

19 mei 2015
Nederlands Bakkerijmuseum Hattem
Video

Elke maandag de 'boerendeun'

18 maart 2015
Janine Stortelder

Bijen houden is een boeiende hobby

25 juni 2015
Wilfred Muis

Kinderspeelgoed in de jaren '30

08 juli 2014
Beerd van 't Hul

't Olde Wief binnenhalen

09 augustus 2015
Ina Brethouwer
Galerij

Doopjurk van bruidsjurk

05 februari 2015
Mevrouw J.J.Wijnhoud

Groesbeeks Kermisbrood

11 mei 2014
Jette

Kraamvrouwenkost

13 maart 2015
Gerhard Kwak
VideoGalerij

Papklok

09 juli 2014
A Timmer- Jansen
Galerij

Palmpasen

07 februari 2015
Gerhard Kwak