Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Video

De Ossenmarkt in Putten

11 mei 2014
Jette
Video

Breien is (een) kunst

22 februari 2016
Carolien Evers
Video

Heggenvlechten, de natuurlijke veekering

29 februari 2016
Hans van Berlo
Galerij

Een traditionele Achterhoekse bruiloft

21 oktober 2014
Harm en Mielke van Egmond
Video

De verdwaalde schoolmeester

26 maart 2015
Eric Borrias
Video

Sluitliederen onder de Pinksterkroon

20 mei 2015
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge

Eerste noaber, tweede noaber, derde noaber

17 november 2014
Chrisje Mogendorff-Ooïnk
VideoAudio

De spookpaarden

07 november 2014
Eric Borrias

Dobbelen om sinterklaaslekkernijen

25 november 2014
Nederlands Bakkerijmuseum

Molen de Hoop weer in gebruik

25 januari 2016
Jeannette Beelen

Janna van de Tiggeloven

24 oktober 2014
B. van Dijk

Zonder uitlaat rijden op Koninginnedag

20 februari 2015
André Oostindiën
Video

Meidenmarkt in Nunspeet

11 mei 2014
Jette

Daar komt de naam 'klootjesvolk' vandaan...

26 juni 2014
Sylvia van Hunnik
Video

Lüdovicus en de Wodanseik

11 mei 2014
Mijngelderland
Video

Midwinterhoornblazen

12 mei 2014
Bert Bloemert
Galerij

Oranjehuis

31 mei 2014
a van hagen
Video

Schuttersfeest Didam

09 mei 2014
Maria Wigman OVD didam