Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

In de ban van het Corsovirus

28 april 2015
Stichting Bloemencorso
VideoGalerij

VuurFestival Meddo

27 februari 2015
Klaas te Kamp
Video

Het binden van plattelandsjongeren

24 juli 2014
Ruben van Dommelen

Koekboom

26 februari 2015
Mevrouw Breman

Lopen met het bevrijdingsvuur

31 maart 2015
Henk Zegers
Video

Verlichtingsdagen

10 december 2015
Alfred Sprong
GalerijVideo

De paasos

07 februari 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Balkenbrij

06 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

De bedrogen duivel

03 oktober 2014
Anja van Buren

Slepen met Oud & Nieuw

11 mei 2014
Jette

Radiozendmarkt

28 mei 2014
marijke buter
Video

Mariken van Nieumeghen

03 oktober 2014
Peter

Zwemmen in de IJssel

10 oktober 2014
Wim Snel

Arnhemse of beter Drielse aardappelkoek

05 februari 2016
Paul Hoftijzer

De Klokkenmaker

30 oktober 2015
Piet van Apeldoorn

Muziek in het Neder-Saksische dialect

11 januari 2016
Jan Ottink
Video

Sluitliederen onder de Pinksterkroon

20 mei 2015
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge
Video

Vlees keuren

18 juni 2014
Wim Kersten

Fiedeltjesvleis van mijn oma

08 december 2015
Paul Hoftijzer