Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Belang en waarde van het KNIL

20 augustus 2014
Aarnout Mijling

Haren van de zeis

13 juni 2015
Ina Brethouwer

Op brommers achter de brandweer aan

03 februari 2015
Dhr. J. Attema

'Jenne met de benne' op kerstavond

22 november 2014
B. Kleijn Winkel
Audio

Het doodshemd bleef in de kast

20 maart 2015
Erve Brooks

Nieuwjaarsduik, een sociale, frisse traditie

03 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf
Galerij

Volksfeest Winterswijk

12 november 2014
Merel Lindenhovius

Het maaien van graan met de zicht

23 januari 2015
Theo Giessen

Erebogen met Koninginnedag

06 januari 2015
Mieke de Borst-van Herwijnen

Merklap of letterdoek

15 april 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Lepeltje koningin Beatrix

05 februari 2015
Simone Cornelissen

Bussentrappertie

19 augustus 2014
Theo Meijer

Zwemmen in de IJssel

10 oktober 2014
Wim Snel

Achterhoekse brokkebonensoep

05 juni 2015
Gerhard Kwak
Video

Mariken van Nieumeghen

03 oktober 2014
Peter

Apeldoornse Vierdaagse

18 juni 2014
J. van Milligen
Video

Een pinksterpop op ons dak

25 augustus 2014
Ada Kieft
Video

Crossen met kevers in Laren

11 januari 2016
Ton Hissink