Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

De modelbotter in de huiskamer

26 oktober 2015
Lex Terpstra
Video

Halloween, hier moet je bij zijn !

29 oktober 2015
Roor de Gans

Bikkelspel

18 augustus 2015
Gerhard Kwak
Video

Zwarte Cross

23 maart 2015
Tante Rikie

Foppen en vossenjacht

17 februari 2015
Jaap Prins

Verjaardagsboeket

05 februari 2015
Tariel Gwedelidze

Elke viool de naam van een vrouw

23 februari 2015
Kees Wijnhoud
VideoGalerij

De kermis in Keijenborg

25 september 2014
S. Bergervoet

Originele Achterhoekse Smokkeltocht

04 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf

Joodse gerechten in olie

14 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

Botterdagen Elburg

13 oktober 2014
Teis van de Weerdhof

Handige ouders

29 juni 2015
Teunie
Video

Tractorpulling Lochem

17 november 2014
Franco Vermij
Audio

De schat van de Ravenhorst

20 februari 2015
Gery Groot Zwaaftink
Video

Chocolade paaseieren

13 maart 2015
Annemieke Hulshof
Galerij

Joar winnen met toeten halen

12 mei 2014
Arina Breukelaar

Biest

12 september 2014
A. Klaassen
Video

Hangop

03 juli 2015
De boerinnen van Varik

Paasvuur in Epe

18 februari 2015
Dhr. Barnhoorn

Grenstreffen

22 juli 2014
Herman Roerdink