Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Lathumse Volksfeesten

03 maart 2015
Sylvia van Orden

Huiskamer Filmfestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier

Jong gehuwden stukje

07 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

Meidenmarkt in Nunspeet

11 mei 2014
Jette
Video

Eibertjesdag Nunspeet

09 oktober 2014
Bert Vlug
Video

Jan van Riemsdijk; liedjeszanger en dichter

02 november 2015
Ton van de Vosse

De familievete in een Achterhoeks dorp

07 augustus 2014
Margreet Boot

Bruiloft in de tent

20 mei 2015
Riet Winkel
Video

Carbidschieten

11 mei 2014
Jette

De Bebbenbek

12 juni 2015
Gery Groot Zwaaftink
Video

Het Geldersch Volkslied

03 november 2014
h.b.barmentloo

Slachten in de oorlog

18 juni 2014
G.H. de Bruin-Hartgers

De vlier: brengt zegen en schrikt heksen af

16 september 2015
Ina Brethouwer
Video

Heggenvlechten, de natuurlijke veekering

29 februari 2016
Hans van Berlo
Video

De legende van het Solse Gat

26 augustus 2014
Corry
Video

200 eieren met Pasen

18 juni 2014
Nijenhuis

Groesbeeks Kermisbrood

11 mei 2014
Jette

Altijd vooraan in aangepast hemd

30 november 2015
Agatha kleinNijenhuis