In de gemeente Duiven vinden jaarlijks drie processies plaats. Een in elk kerkdorp.

Een processie is een katholieke, kerkelijke optocht van priesters en leken in of buiten de kerk. Vroeger waren meerdere soorten processies gebruikelijk. Processies worden gekenmerkt door het meedragen van het kruis, vaandels etc. en veelal ook het H. Sacrament. In dat geval spreekt men van een Sacramentsprocessie of Omdracht. Sacramentsprocessies zijn in de Middeleeuwen ontstaan na de instelling van Sacramentsdag. Ten tijde van de Reformatie was de uitoefening van de katholieke godsdienst in de Noordelijke Nederlanden verboden, maar een groot deel van de Liemers was Pruissisch gebied.

De Kleefse Enclaves kwamen met het Hertogdom Kleef in de 17e eeuw aan Brandenburg/Pruissen en in deze gebieden was volledige vrijheid van godsdienst. Daarom konden de Katholieken hun processies houden indien rekening werd gehouden met andersdenkenden. Door het Verdrag van Wenen werden de Liemerse plaatsen in 1816 aan het Koninkrijk der Nederlanden afgestaan. De overdracht gebeurde met alle "lusten en lasten".

De Grote Omdracht in Groessen vindt jaarlijks plaats op Drievuldigheidszondag, de zondag na Pinksteren. In veel plaatsen in de regio is de processie gelijk met de kermis maar Groessen is daarop een uitzondering.

 

Bekijk het fragment uit onze tv-uitzending over dit verhaal:

Video
Categories:: Evenementen Religie Duiven Groessen Loo Optocht Processie Keuze van de redactie

Meer verhalen

Poppetjes maken van klei

18 juni 2014
Willem Wiegers

Corle's volksfeestlied

12 mei 2014
Janna te Peele

Oranje Tompouce

16 juni 2014
bezoeker grand defilé
Video

Mei-avond

28 april 2015
Mieke Veken

Takkenzwaaien

06 augustus 2014
PR St. Sebastianus
Video

Popverbranden

10 februari 2015
Wim de Boer

De lagere school, van 1967-1974

05 juni 2014
Marijke Jansen

Indonesisch eten

05 februari 2015
Simone Cornelissen
Video

Het platteland is niet te koop!!

25 mei 2015
Kiek now us
AudioGalerij

Witte wieven van Zwiep

11 mei 2014
Jette

Het Ooyse kermis feestmaal

11 mei 2014
Willem Franck

Op de lat schrieven

27 mei 2015
Gerhard Kwak

Grenstreffen

22 juli 2014
Herman Roerdink

Sneeuwpudding van Oma Kwak

08 januari 2016
Gerhard Kwak

Joodse gerechten in olie

14 december 2015
Paul Hoftijzer
Galerij

Honing- en Bijenmarkt Eerbeek

09 juli 2014
Ton Fleur

Het huwelijk vroeger

08 augustus 2014
Albert Steert
Video

Ingenieursfeesten

30 oktober 2014
Antoon Kanis
Video

Processies

01 juni 2014
G.H. van Hunen