Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Video

Sluitliederen onder de Pinksterkroon

20 mei 2015
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge

Eieren rollen

28 oktober 2014
Stien Meuleman

Met trekker en wagen naar Normaal!

20 november 2015
Lisa Reyneveld
AudioGalerij

Witte wieven van Zwiep

11 mei 2014
Jette

Piepkesbal Geesteren

07 augustus 2015
Stichting Piepkesbal

Martinusdag

26 maart 2016
Mare Tip (6 jaar)
Video

Slepen van boeren gerij op oudejaarsavond

03 december 2015
Adri Nitrauw

Kattekoppen schieten op het schuttersfeest van Babberich

12 december 2015
Gilde St. Jan Babberich

Sneeuwpudding van Oma Kwak

08 januari 2016
Gerhard Kwak

Fiedeltjesvleis van mijn oma

08 december 2015
Paul Hoftijzer

Herdersverhaal uit de Loenermark

21 mei 2014
Sjoerd Stellingwerf

Belang en waarde van het KNIL

20 augustus 2014
Aarnout Mijling

Handige pleister

22 juni 2015
Gerhard Kwak

Pinksterpoppen in Buren

09 juni 2015
Mia van Os
VideoGalerij

Kersen op brandewijn

08 augustus 2014
Mevrouw van Beuzingen

Zuurkool “verrot lekker”

14 oktober 2015
Ina Brethouwer

Eper Bijenmarkt

15 december 2015
M. de Voogd