Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Nog één keer Oerend Hard

29 april 2015
Jan Colijn
Video

Mooi-Ann van Velp

22 april 2015
Gery Groot Zwaaftink
Video

De traditionele paasstollen

11 maart 2015
Hugo Jansen
Video

Kniepertjes met oud en nieuw

08 mei 2014
Guus van Kleef

Sacramentsprocessie in Loil

31 juli 2015
Ap Dieker

Erwtensoep met pannenkoeken

09 november 2015
Truus Peters
Video

De Woeste Hoeve

21 augustus 2014
Peter Otterloo
Galerij

11.11 app groep uit de Heksenketel

29 januari 2015
Jan Willem van der Hogen
Galerij

Gatgraven

09 oktober 2014
Halbo Bosker
VideoGalerij

Elke 5 jaar bogenbouw Dodewaard

24 april 2015
Westereng Bogenbouw

Het recept van pannenkoek met worst

07 december 2014
Stien Meuleman
AudioVideo

Oud en Nieuw in de buurt

11 juli 2014
Willi Wilbrink

Buurtgebruiken bij rouw en ziekte

11 juli 2014
Willi Wilbrink

Genoemd naar de patroonheilige van de kerk

17 maart 2015
A.Wijnhoud-Freriks
Video

Pakjesavond met brokken chocolade

14 mei 2014
Marian v't Hullenaar-Seegers

Op de striekplank bij Ritn Ditn

07 maart 2016
Hans Hubers

Teerton verbranden op oudejaarsavond

25 november 2015
Piet Schuijn