Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Hattemerbroek

22 juli 2014
Dini van der Velde

Gebetsgang von Emmerich nach Netterden (GLD)

07 maart 2015
Vereniging Leefbaarheid Netterden
VideoGalerij

Hummelose Volksfeest

07 augustus 2014
Harold Pelgrom

Genoemd naar de patroonheilige van de kerk

17 maart 2015
A.Wijnhoud-Freriks

Pa's verzameling

07 juli 2015
Teunie

De vrek van de Plaggeweg

11 mei 2014
Mijngelderland
Audio

De staaf van de smid

27 maart 2015
Gery Groot Zwaaftink

Baby's in de trouwjurk

16 maart 2015
Willi Wilbrink-Hensbergen

Vogelknuppelen voor de dames

08 maart 2016
Jan Berendsen

Poortklokluiden

12 mei 2014
J. Kreijenbroek

Schooltradities van De Marlijn

10 maart 2016
Hettie Sipman

Uitgeblazen eieren beschilderen

01 maart 2015
Gerry Klein Overmeen
Galerij

Bloodbrood

09 februari 2015
Gerhard Kwak

Veilig Carbidschieten

13 december 2014
Theo de Klein

Radiozendmarkt

28 mei 2014
marijke buter

Communicatie via briefjes

09 mei 2014
R.J.Vreekamp

Normaal gooit met gouden LP

15 juni 2015
Jan Greven alias brekken Gijs