Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Galerij

Een traditionele Achterhoekse bruiloft

21 oktober 2014
Harm en Mielke van Egmond
Video

Het kerkelijk gebruik van de doop

12 maart 2015
Anki Rijpma-Smit

Herdersverhaal uit de Loenermark

21 mei 2014
Sjoerd Stellingwerf
Video

Mechteld ten Ham

05 november 2014
Lizette van Hoven

Gebruiken bij de geboorte

05 augustus 2014
albert steert

De optocht van De Neutenkrakers

30 januari 2015
C. Wolters

Schooltradities van De Marlijn

10 maart 2016
Hettie Sipman
VideoGalerij

Blijde incomste

19 augustus 2014
Joris Leijten

Joodse gerechten in olie

14 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

De Nijmeegse Kermis

26 juni 2014
Joop Noordzij
Video

Valkhof in de zon

14 april 2015
William Smulders

Voor-/achterdeur

11 juli 2014
Willi Wilbrink
Video

De Woeste Hoeve

21 augustus 2014
Peter Otterloo

Kiepenpap voor het goede doel

07 maart 2016
Marjolijn van Manen

Koekboom

26 februari 2015
Mevrouw Breman

Oude gebruiken bewaard gebleven in museumwoningen

26 november 2015
R. van der Weide

Alles voor de jeugd!

18 juni 2014
Joan van Buren