Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Video

Paardenmarkt en het Paardenmoppen toernooi

03 april 2015
Rien de la Cousine

Het dorsen van graan met de vlegel

19 januari 2015
Theo Giesen

Opbaren in het lijkenhuisje

01 april 2015
Johannes de Jong

Woodbrookers aan en op de Kalenberg

23 juni 2015
Arris H.Kramer

Koude klompen

17 december 2015
Gerhard Kwak

Bóllekaerl

30 april 2015
Ina Brethouwer
Galerij

Veluwse schellars

29 januari 2015
Gerhard Kwak

Koekboom

26 februari 2015
Mevrouw Breman

Indonesisch eten

05 februari 2015
Simone Cornelissen
VideoGalerij

Blijde incomste

19 augustus 2014
Joris Leijten
Galerij

'N Duvels drankje

11 juli 2015
Paul Hoftijzer

Hoort, hoort! Zegt het voort!

26 oktober 2015
Frans van den Bos

Pinksterpoppen in Buren

09 juni 2015
Mia van Os
Galerij

Honing- en Bijenmarkt Eerbeek

09 juli 2014
Ton Fleur
VideoGalerij

Olieslaan uit beukennootjes

12 juli 2014
Ben van Os

Een gupse water in het gezicht

26 juni 2015
N. Weijenberg-Dekker