Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Bräöderkes of knorhaantjes

05 augustus 2015
Gerhard Kwak
Video

Een beestachtige moord

29 mei 2015
Eric Borrias
Galerij

Reveille en serenade

16 juni 2014
Truus Peters

Oma's 'moes' op Nieuwjaarsdag

27 juni 2014
Johan en Francis Tiemens

Achterhoekse heufkeze

24 november 2015
Gerhard Kwak

Frühschoppen

12 februari 2015
Geert Smits

Sociëteit Apeldoorn

18 juni 2014
Gerard Schurink
Audio

Het doodshemd bleef in de kast

20 maart 2015
Erve Brooks
Video

Karnemelksesaus

18 juni 2014
E. Takke

Altijd vooraan in aangepast hemd

30 november 2015
Agatha kleinNijenhuis

Riest met krent'n, botterjus en eier

08 april 2015
Van Beek- Van Brummen

Machinist stoomgemaal De Tuut

11 mei 2014
Wim Monnich

Kleding ontwerpen door moulage

01 juni 2015
Mirte Engelhard
Galerij

De Koning van Huissen

17 juni 2014
Harry Berendsen
Video

Bokbierdag Zutphen

09 oktober 2014
Bram van der Velde

Driekoningen, ik kan het lied nog zo zingen

06 januari 2015
Marian v't Hullenaar-Seegers

Fiedeltjesvleis van mijn oma

08 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

De traditionele paasstollen

11 maart 2015
Hugo Jansen