Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

De Bebbenbek

12 juni 2015
Gery Groot Zwaaftink

Sociëteit de Vriendschap

04 juli 2015
Ed de Haas
Galerij

Eieren zoeken bij de Bekmansbrook

11 juli 2014
Gerrit Klokman
Video

Mijn hondjes op de dierenbegraafplaats

15 april 2015
Diana Jansen
Video

Beleg en ontzet van Huissen

12 mei 2014
Jan Wannet
Video

Bakerpraatjes, vroeger en nu

20 april 2015
Silvia de Haan

Aaltjesdagen

14 maart 2016
Stichting Aaltjesdagen

Als jij eet, eet iedereen

22 januari 2016
Frits Schoonderwal
Video

Vroeg Carnaval in Nöttedarp

20 januari 2016
Clemens Elshoff

Oma's 'moes' op Nieuwjaarsdag

27 juni 2014
Johan en Francis Tiemens

Zypendaalse appelstruif

27 januari 2016
Paul Hoftijzer

Netjes lopen in de avondvierdaagse

09 juli 2015
Wilma Wilbrink
Video

Palingroken in een historische context

31 maart 2016
Paul Hoftijzer

Krentenweggen als wederdienst

29 september 2015
Albert Geurink
Video

Meidenmarkt in Nunspeet

11 mei 2014
Jette
Galerij

Oranjehuis

31 mei 2014
a van hagen
Galerij

Longewos en ander lekkers?

17 februari 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Voedsel bereiden, door 5 generaties

10 juni 2014
Marijke Jansen-Limbeek

Bruid strooi wat uit

20 maart 2015
Meneer Wilbrink en Meneer Cornelissen