Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Video

Het kerkelijk gebruik van de doop

12 maart 2015
Anki Rijpma-Smit

Handige ouders

29 juni 2015
Teunie

Sneeuwpudding van Oma Kwak

08 januari 2016
Gerhard Kwak
Video

Ada van Andelst

08 juni 2015
Eric Borrias

Kito de Dijkpoortkat en Herman Willem Daendels

22 april 2015
Sandra Oosterveen

Eieren rollen

28 oktober 2014
Stien Meuleman
VideoGalerij

Buurtgebruiken rondom het huwelijk

11 juli 2014
Willi Wilbrink

Arnhemse meisjes

30 december 2015
Paul Hoftijzer

Bikkelspel

18 augustus 2015
Gerhard Kwak
Video

Trouwen? Je ex krijgt een pop!

03 maart 2016
Gerrit Hettelaar

De vlier: brengt zegen en schrikt heksen af

16 september 2015
Ina Brethouwer

Driekoningen, ik kan het lied nog zo zingen

06 januari 2015
Marian v't Hullenaar-Seegers
Video

Ik kwam weer thuis, in de Betuwe

15 maart 2016
Hilde Vos

Eten op nieuwjaarsdag

25 september 2014
Mevr. Beijnen
Video

Karnemelksesaus

18 juni 2014
E. Takke

Een bijzonder huwelijksaanzoek

11 juni 2015
Jacobiene Otten

Deurdonderen op verkaasie noar Oostenriek

23 november 2015
J. Akkerman