Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

De kool en de geit

18 augustus 2014
Dini van der Velde

Zomerfeest Ugchelen

27 juli 2015
Margriet van der Doe

De sprookjeswereld van de krozenboom

25 augustus 2015
Paul Hoftijzer

Een WimKokje doen

30 juni 2014
Saskia van Heijster

Hutspot met bruine bonen

20 februari 2015
Mevrouw van Eede

Knoop in het touw (knup int touw)

12 augustus 2014
Theo Meijer
Video

Tractorpulling Lochem

17 november 2014
Franco Vermij

Handige pleister

22 juni 2015
Gerhard Kwak
Video

Nijmeegse Vierdaagse

09 mei 2014
Marc Wingens

Van ballon tot baron

01 maart 2016
Edcar Vermeulen
GalerijAudioVideo

Reurei

07 maart 2015
Dini Schepers

Koekboom

26 februari 2015
Mevrouw Breman

Lathumse Volksfeesten

03 maart 2015
Sylvia van Orden

Oma's 'moes' op Nieuwjaarsdag

27 juni 2014
Johan en Francis Tiemens

Zweurdjesmaag

17 november 2015
Gerhard Kwak

De boerenwagen op de roggebroodweging

19 augustus 2014
monique nijman

Verjaardagstaart maken

05 februari 2015
Simone Cornelissen