Elke week zal één van de ambassadeurs zich voorstellen. Deze week: Wim Sanders.

Graag wil ik mijzelf voorstellen als ambassadeur van Immaterieel Erfgoed.

Mijn naam is Wim Sanders, ik ben 52 jaar oud en vanaf mijn geboorte woonachtig in het prachtige heuvellandschap van Groesbeek. Als kleine jongen raakte ik betrokken bij de lokale schutterij waar ik 42 jaar lang het vendel mocht draaien “voor God, Koningin en Vaderland”  zoals dat wordt aangeduid. Vanaf mijn jeugd ben ik nauw betrokken bij diverse verenigingen en instanties. Eerst alleen in de eigen gemeente, maar tegenwoordig ook in regionale en grensoverschrijdende organisaties. Het geheel wat ik doe aan vrijwilligerswerk in diverse organisaties kan ik goed combineren met mijn beroep als militair bij de Koninklijke Landmacht, omdat ook dit bedrijf zeer veel aan tradities huisvest en uitdraagt. Sinds 2004 ben ik lid van het dagelijks bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus en sinds 2006 mag ik hierin de voorzittershamer hanteren.

Natuurlijk ben ik ambassadeur geworden van het immaterieel erfgoed, omdat ik het enorm belangrijk vind dat tradities worden doorgeven aan de jeugd en aan iedereen die zich ermee verbonden voelt. Want het uitdragen van tradities in de schutterswereld brengt contacten en vriendschappen met zich mee, die van groot belang zijn voor onze samenleving. De rijke historie die in de schutterijen en gilden aanwezig is niet alleen van belang voor de verdere toekomst, maar het is eveneens van groot belang dat mensen ermee in aanraking komen om te zien hoe mooi en waardevol deze tradities zijn.

Een schutterij of gilde werd vroeger opgericht om een dorp of stad te beschermen, of te wel; te beschutten. Er waren in de lokale schutterijen en gilden enorm veel functies die we ook vandaag aan de dag nog kennen en die we graag willen uitdragen.

Er is voor iedereen wel wat te beleven in “schuttersland”. De diversiteit aan tradities is groot. Van muziek en majorettekorpsen tot bielemannen en vendeliers. Er zijn vele functies welke mensen in een schutterij of gilde kunnen uitoefenen. Er zijn echter ook functies waarbij men enige oefening en/of inzet moet tonen, maar bij de meeste functies is aanwezigheid en betrokkenheid al voldoende.  Het enorme sociale karakter van een schutterij of gilde is het belangrijkste voor de verenigingen, die veelal in kleine dorpen en buurtschappen zijn gevestigd van Gelderland. Het is onmogelijk om in een paar woorden te beschrijven wat schutterijen en gilden betekenen voor hun omgeving, zo divers als ze zijn en de enorme verscheidenheid aan historie die zij uitdragen.

Kortom: Schutterijen en Gilden zijn weliswaar oud, maar zeker ook van deze tijd want ze verbroederen mensen in alle opzichten met elkaar. Dat alles dragen wij uit onder het devies van de Gelderse Schuttersfederatie; Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid, allen met een hoofdletter geschreven.

Als ambassadeur wil ik graag mensen in contact brengen met het schutters en gildeleven van Gelderland, maar ook daarbuiten. En zeker is het een wens van mij dat diverse tradities elkaar gaan ontmoeten en samenwerken in de verdere toekomst die ons allen een verrijking kan brengen in ons dagelijks leven.

Tag / Lijst: Ambassadeursnetwerk