De Nijkerkse Zonnedagen

Vanaf 1939 tot 1974 werd jaarlijks een dagje uit georganiseerd voor de ‘ouden van dagen’. Reisjes gingen naar onder meer Ouwehand’s Dierenpark, een tocht over de Veluwe naar de Posbank en naar Schiphol. Een comité van notabelen maakte jaarlijks een ronde langs sponsoren voor de benodigde financiële bijdragen.
Van de Zonnedag in 1946 is een ansichtkaart gedrukt. Op de achterzijde staat vermeld: “De Nijkerksche ouden van dagen maakten op ‘Zonnedag’ 7 juni 1946 een rijtoer met boerenwagens naar het Paleis Soestdijk, waar de drie jonge Prinsesjes de honneurs waarnamen namens hun afwezige ouders.”

Gedicht in 1939 bij de start van de Zonnedagen:
Een gulden dag, een Zonnedag,
die ’t oude hart verwarmen mag;
die d’ouderdom in eenzaamheid
nog eens verplaatst in jongen tijd.
Als meer en meer wordt ’t leven last
en d’avond van dat leven wenkt,
dan breekt nog even ’t zonlicht door
de wolken, en het oude hart vangt warm den gloed
dien ‘Zonnedag’ aan grijzen schenkt.

Gedicht bij lustrum in 1949:

Een lustrum voor ‘Zonnedag’ is gewis,
wat voor een mensch z’n verjaardag is.
Dan kan ’t Comité met vreugde gewagen,
van tien jaren zorg voor de ouden van dagen.
Van reizen per auto, en rijden met ’t paard;
het eerste zeer snel, het tweede bedaard.
Van vreugd voor de oudjes in ’t wintergetij;
een avondje saam, en een elk even blij!
Voor velen een hoogtij in ’t eentonig bestaan,
waarin soms voor d’oudjes de dagen vergaan.
En reeds dagen vooruit met blijdschap voor beid,
en na het festijn nog ’t gesprek langen tijd!
Dat is dan ’t werk dat ‘Zonnedag’ doet,
zoo ging ’t dan tien jaren, naar ieder zegt goed.
Moog ‘Zonnedag’ bloeien nog jaren in tal;
in Nijkerks gemeenschap geacht boven al!

Het ‘Werkcomité’ cum suis
Foto’s archief Stichting Oud Nijkerk

Categories:: Sport en vrije tijd Nijkerk Uitgaan

Meer verhalen

Muziek in het Neder-Saksische dialect

11 januari 2016
Jan Ottink

Doesburgs Volkslied

17 juli 2015
Hans Terberg

De kloostermoppen van Hernen

08 april 2015
André Kersten

Veurkauwen

11 augustus 2014
Gerda Tiessink
Video

De witte juffer van Kernhem

16 september 2014
Peter

Streekliedjes in dialect

09 mei 2014
Linda

De coloradokever

28 april 2015
Gerhard Kwak
Audio

De vloek van de kolk

22 september 2014
Ger Hofstee
Galerij

Reuzel met kaantjes

06 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

Doesburg Binnenste Buiten

01 juli 2014
Jaap Geurtsen
Video

Smoks Hanne

08 augustus 2014
Harry Somsen

Drie generaties huisslachters

20 juni 2014
Piet van der Linden
Video

Tractorpulling Lochem

17 november 2014
Franco Vermij

Hoort, hoort! Zegt het voort!

26 oktober 2015
Frans van den Bos

Oma's 'moes' op Nieuwjaarsdag

27 juni 2014
Johan en Francis Tiemens
Video

Beleg en ontzet van Huissen

12 mei 2014
Jan Wannet

Het huwelijk vroeger

08 augustus 2014
Albert Steert

Boerenkool met gort

03 februari 2015
Mevrouw van der Hoek

Gekookte oren voor de hond

27 oktober 2014
Rita van Liere