Bekmansbrook

Als we over de Dwarsdijk fietsen en bij SJato richting Markelo kijken zien we midden in het land een klein gebouwtje staan Heel onopvallend drie bij vijf meter groot. Dit gebouwtje is zeker 250 jaar oud en destijds gesticht door de heren van Verwolde. Het staat aan een vervallen wegje die vanaf smid Postel langs Lichtenberg naar de Wildriesendijk liep.

Het was het rustpunt als men op jacht ging Hier zagen de Jachtheren die vanaf het kasteel Verwolde vertrokken en de drijvers die vanaf de jachtopziener vertrokken elkaar voor het eerst. Binnen konden de herenjagers zich dan warmen bij de kachel en wat drinken Meestal waren het 12 tot 14 geweerdragende jagers. Voor de drijvers en de jachtopzichters onder leiding van o.a Derk Oudenampsen was er buiten een bank met een stookplaats waar deze konden verpozen. Alle pachter soms met personeel werden drijver werden gevraagd . Als we op oude foto,s kijken zien we wel groepen van 25 drijvers.

Buiten stond een voerbak waar de paarden aan vastgezet werden. Er was altijd een wagen ingericht voor het geschoten wild en een huifkar voor de jagers waar mee deze naar hun schietpost werden gebracht Dit gebouwtje was voor de jachtopzichters s,winters de plek van waaruit ze het moerrasgebied tussen de Dwarsdijk en de Bolksbeek konden overzien Dit ruige natte gebied was populaIr voor stropers en zwervers.

 

Eieren zoeken

Tussen de jachthut en de Bolksbeek in het moerras nestelden in voorjaar vele eenden en weide vogels. Hier zochten de inwoners van deze streek naar kievietseieren welke werden verkocht op het kasteel. De eerste brachten wel een gulden op later slechts enkele centen. Ze werden op het kasteel na het diner als tussendoortje voor het dessert gekookt gegeten,drie eieren per persoon was een gebruikelijk aantal. De gevonden eenden eieren werden door de boeren eieren zoekers zelf als consumptie gebruikt.

De jachtopzichter broeden er ook veel onder kippen uit. Deze eenden werden later losgelaten op de grachten rond het kasteel. Ze werden eerst wat van de vleugelveren afgekipt en bleven dan op de voerplaats Als ze na de rui weer konden vliegen bleven ze in de buurt en waren een geweldige jachtbuit In de oorlog was deze jachthut bergplaats voor het verzet. Maar ook een illegaal voor de slacht bestemd varken huisde er wel eens.

Bedenk dat in dit gebied een heel actieve verzetgroep woonde die heel veel goed maar gevaarlijk werk hebben gedaan Ook dank zij deze mogelijkheid die dit gebied hen bood zijn veel mensenlevens gespaard.

Ook hier weer eens een klein onopvallend gebouwtje en nu een goed ontwaterd landbouwgebied met een geschiedenis, Kijk vanaf de Dwarsdijk een richting Markelo en bedenk hoe het ooit was.

Rondfietser

Galerij
Categories:: Sport en vrije tijd Dieren Laren

Meer verhalen

Koekboom

26 februari 2015
Mevrouw Breman

Zypendaalse appelstruif

27 januari 2016
Paul Hoftijzer
Video

De Zeebeer

26 mei 2015
Bakker Rien

't Olde Wief binnenhalen

09 augustus 2015
Ina Brethouwer
Video

Sluitliederen onder de Pinksterkroon

20 mei 2015
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge
Video

Kaarsenmaken

13 oktober 2014
Jan Klarenbeek

Alles in de pan met allebak

29 december 2015
Angela Bakker

Ontbijt op school

22 juli 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Balkenbrij

06 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

Mijn hondjes op de dierenbegraafplaats

15 april 2015
Diana Jansen

Kleding ontwerpen door moulage

01 juni 2015
Mirte Engelhard

Bruid strooi wat uit

20 maart 2015
Meneer Wilbrink en Meneer Cornelissen
Video

De carriere van een schaapsherder

18 februari 2016
Elly Jansen
Video

Kalveropfokclubwedstrijd Bronckhorst

10 juni 2015
KOC Bronckhorst

Jammarkt Neede

19 augustus 2014
Margreet Boot

Ongel: de voorganger van frituurvet

13 januari 2016
Gerhard Kwak

Slachtvisite bij museum Smedekinck

29 oktober 2014
Klein Lebbink

Veurkauwen

11 augustus 2014
Gerda Tiessink

De pindasoep uit Ghana naar Beek

26 januari 2016
Corry Vermeulen