Bekmansbrook

Als we over de Dwarsdijk fietsen en bij SJato richting Markelo kijken zien we midden in het land een klein gebouwtje staan Heel onopvallend drie bij vijf meter groot. Dit gebouwtje is zeker 250 jaar oud en destijds gesticht door de heren van Verwolde. Het staat aan een vervallen wegje die vanaf smid Postel langs Lichtenberg naar de Wildriesendijk liep.

Het was het rustpunt als men op jacht ging Hier zagen de Jachtheren die vanaf het kasteel Verwolde vertrokken en de drijvers die vanaf de jachtopziener vertrokken elkaar voor het eerst. Binnen konden de herenjagers zich dan warmen bij de kachel en wat drinken Meestal waren het 12 tot 14 geweerdragende jagers. Voor de drijvers en de jachtopzichters onder leiding van o.a Derk Oudenampsen was er buiten een bank met een stookplaats waar deze konden verpozen. Alle pachter soms met personeel werden drijver werden gevraagd . Als we op oude foto,s kijken zien we wel groepen van 25 drijvers.

Buiten stond een voerbak waar de paarden aan vastgezet werden. Er was altijd een wagen ingericht voor het geschoten wild en een huifkar voor de jagers waar mee deze naar hun schietpost werden gebracht Dit gebouwtje was voor de jachtopzichters s,winters de plek van waaruit ze het moerrasgebied tussen de Dwarsdijk en de Bolksbeek konden overzien Dit ruige natte gebied was populaIr voor stropers en zwervers.

 

Eieren zoeken

Tussen de jachthut en de Bolksbeek in het moerras nestelden in voorjaar vele eenden en weide vogels. Hier zochten de inwoners van deze streek naar kievietseieren welke werden verkocht op het kasteel. De eerste brachten wel een gulden op later slechts enkele centen. Ze werden op het kasteel na het diner als tussendoortje voor het dessert gekookt gegeten,drie eieren per persoon was een gebruikelijk aantal. De gevonden eenden eieren werden door de boeren eieren zoekers zelf als consumptie gebruikt.

De jachtopzichter broeden er ook veel onder kippen uit. Deze eenden werden later losgelaten op de grachten rond het kasteel. Ze werden eerst wat van de vleugelveren afgekipt en bleven dan op de voerplaats Als ze na de rui weer konden vliegen bleven ze in de buurt en waren een geweldige jachtbuit In de oorlog was deze jachthut bergplaats voor het verzet. Maar ook een illegaal voor de slacht bestemd varken huisde er wel eens.

Bedenk dat in dit gebied een heel actieve verzetgroep woonde die heel veel goed maar gevaarlijk werk hebben gedaan Ook dank zij deze mogelijkheid die dit gebied hen bood zijn veel mensenlevens gespaard.

Ook hier weer eens een klein onopvallend gebouwtje en nu een goed ontwaterd landbouwgebied met een geschiedenis, Kijk vanaf de Dwarsdijk een richting Markelo en bedenk hoe het ooit was.

Rondfietser

Galerij
Categories:: Sport en vrije tijd Dieren Laren

Meer verhalen

Hansje in den Kelder

27 augustus 2014
Didy Kars
Galerij

Vlinderen in Apeldoorn

05 februari 2015
Wim de Boer

Vrouw Haverkamp

08 december 2015
Bart Schlief

Op de lat schrieven

27 mei 2015
Gerhard Kwak
Video

De traditie van het eerste kievitsei

21 november 2014
Antoinette Thole

Arnhemse meisjes

30 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

Op jacht met Midland Hunt

01 februari 2016
Marc Mattijssen
Galerij

Volksfeest Winterswijk

12 november 2014
Merel Lindenhovius

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol

Fiedeltjesvleis van mijn oma

08 december 2015
Paul Hoftijzer

Høkbestendige Gebitjens

01 december 2015
Bas Geijs

Radiozendmarkt

28 mei 2014
marijke buter

Met de veekar naar Normaal

02 december 2015
Mark Beerepoot
Video

Tractorpulling Lochem

17 november 2014
Franco Vermij
Video

Het wonderkruisje van het Reijerink

13 april 2015
Gery Groot Zwaaftink
Video

Mariken van Nieumeghen

03 oktober 2014
Peter

Oranje Tompouce

16 juni 2014
bezoeker grand defilé

De Achterhoekse buurtwinkel

22 december 2015
Paul Hoftijzer

Poppetjes maken van klei

18 juni 2014
Willem Wiegers