Bekmansbrook

Als we over de Dwarsdijk fietsen en bij SJato richting Markelo kijken zien we midden in het land een klein gebouwtje staan Heel onopvallend drie bij vijf meter groot. Dit gebouwtje is zeker 250 jaar oud en destijds gesticht door de heren van Verwolde. Het staat aan een vervallen wegje die vanaf smid Postel langs Lichtenberg naar de Wildriesendijk liep.

Het was het rustpunt als men op jacht ging Hier zagen de Jachtheren die vanaf het kasteel Verwolde vertrokken en de drijvers die vanaf de jachtopziener vertrokken elkaar voor het eerst. Binnen konden de herenjagers zich dan warmen bij de kachel en wat drinken Meestal waren het 12 tot 14 geweerdragende jagers. Voor de drijvers en de jachtopzichters onder leiding van o.a Derk Oudenampsen was er buiten een bank met een stookplaats waar deze konden verpozen. Alle pachter soms met personeel werden drijver werden gevraagd . Als we op oude foto,s kijken zien we wel groepen van 25 drijvers.

Buiten stond een voerbak waar de paarden aan vastgezet werden. Er was altijd een wagen ingericht voor het geschoten wild en een huifkar voor de jagers waar mee deze naar hun schietpost werden gebracht Dit gebouwtje was voor de jachtopzichters s,winters de plek van waaruit ze het moerrasgebied tussen de Dwarsdijk en de Bolksbeek konden overzien Dit ruige natte gebied was populaIr voor stropers en zwervers.

 

Eieren zoeken

Tussen de jachthut en de Bolksbeek in het moerras nestelden in voorjaar vele eenden en weide vogels. Hier zochten de inwoners van deze streek naar kievietseieren welke werden verkocht op het kasteel. De eerste brachten wel een gulden op later slechts enkele centen. Ze werden op het kasteel na het diner als tussendoortje voor het dessert gekookt gegeten,drie eieren per persoon was een gebruikelijk aantal. De gevonden eenden eieren werden door de boeren eieren zoekers zelf als consumptie gebruikt.

De jachtopzichter broeden er ook veel onder kippen uit. Deze eenden werden later losgelaten op de grachten rond het kasteel. Ze werden eerst wat van de vleugelveren afgekipt en bleven dan op de voerplaats Als ze na de rui weer konden vliegen bleven ze in de buurt en waren een geweldige jachtbuit In de oorlog was deze jachthut bergplaats voor het verzet. Maar ook een illegaal voor de slacht bestemd varken huisde er wel eens.

Bedenk dat in dit gebied een heel actieve verzetgroep woonde die heel veel goed maar gevaarlijk werk hebben gedaan Ook dank zij deze mogelijkheid die dit gebied hen bood zijn veel mensenlevens gespaard.

Ook hier weer eens een klein onopvallend gebouwtje en nu een goed ontwaterd landbouwgebied met een geschiedenis, Kijk vanaf de Dwarsdijk een richting Markelo en bedenk hoe het ooit was.

Rondfietser

Galerij
Categories:: Sport en vrije tijd Dieren Laren

Meer verhalen

AudioGalerij

De Funkenmarieke van de Braoiers Lauwe

08 februari 2015
Dorien van Kerkhof

Kleding ontwerpen door moulage

01 juni 2015
Mirte Engelhard
Video

Paardenmarkt en het Paardenmoppen toernooi

03 april 2015
Rien de la Cousine

Eén borreltje en dan wegwezen

06 november 2015
Gerhard Kwak

Kent u het woord sjibbolet?

19 november 2015
Marten Brascamp

Passie voor boekbinden en restaureren

19 januari 2016
Yvonne de Graaff

Zomerfeest Westendorp

11 juni 2014
Magda van Dalen

Eieren rollen

28 oktober 2014
Stien Meuleman
Video

Scharrelavonden in Hattem en Elburg

05 december 2015
Dirk Jan Septer en Piet Schuijn

Hete bliksem

10 juli 2014
Vera Top
Video

Trouwen? Je ex krijgt een pop!

03 maart 2016
Gerrit Hettelaar

Sacramentsprocessie in Loil

31 juli 2015
Ap Dieker

Verse worst na de nachtmis

05 februari 2015
Mevrouw G.Vach

Kinderspeelgoed in de jaren '30

08 juli 2014
Beerd van 't Hul
Video

Een beestachtige moord

29 mei 2015
Eric Borrias

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol
Video

Popverbranden

10 februari 2015
Wim de Boer

Caspar en de twee andere koningen

04 januari 2016
Paul Hoftijzer