Op de derde zondag na Pasen komen de Gildenbroeders bijeen om te stemmen of ze dit jaar gaan schieten op de vogels en de klossen.

Het is een oud gebruik dat de gildenbroeders op de derde zondag na Pasen bijeenkomen. Vroeger gebeurde dit in de stadsschool, tegenwoordig in hun gildengebouw. Sinds 1946 is er niet negatief gestemd. Voor 1940 gebeurde dat nog wel eens. De reden was de grote crisis, zo staat in de gildeboeken. Als de stemming positief is gaan de tamboers door het centrum van Huissen. Samen met de stadsomroeper word dan medegedeeld dat er weer voor koning wordt geschoten.

Tamboers door de stad en de vlag in de mast

Maar niet alleen door de tamboers wordt het rondverteld. Op de molenweide staat de gildenmast. Bij een positieve stemming gaat de gildevlag in de mast. Dan kan iedereen zien dat de Gildenbroeders weer gaan strijden voor de koningstitel. Daar zal hij blijven hangen tot na het koningschieten. Op afrekeningdag (twee weken na koningschieten)  wordt de vlag weer uit de mast gehaald en aan de nieuwe koning aangeboden. Deze zal hem dan ook “nat”maken.

Geen vogel maar een klos

Gebruikelijk is dat er koning wordt geschoten op een vogel. Bij de Huissense gilden gebeurt dat op een klos. Dit komt omdat Huissen tot 1815 een Kleefse enclave is geweest.  Door erfopvolging kwam Kleef bij de keurvorst von Brandenburg. Hij had soldaten nodig die recht vooruit konden schieten, en niet in de lucht. De vogel werd een klos en in de loop van de tijd ging de klos weer op een paal. Vogelschieten is er ook, maar dat is  prijsschieten voor iedereen. Voor koning te schieten moet je lid zijn van het gilde en jezelf hiervoor opgeven.

Gerelateerde verhalen

De Koning van Huissen De Koning van Huissen
Koningschieten Koningschieten

Categories:: Sport en vrije tijd Gilden en schutterijen Schieten Huissen Keuze van de redactie April Opmerkelijk

Meer verhalen

Poppetjes maken van klei

18 juni 2014
Willem Wiegers

Riest met krent'n, botterjus en eier

08 april 2015
Van Beek- Van Brummen

De vrek van de Plaggeweg

11 mei 2014
Mijngelderland
Video

Het Geldersch Volkslied

03 november 2014
h.b.barmentloo
Video

Ik kwam weer thuis, in de Betuwe

15 maart 2016
Hilde Vos

Het maken van een “halster”

27 oktober 2015
Stichting Boerengoed Achterhoek

Op zaterdag ging scheren voor knippen

04 januari 2015
Jan Reijnen
VideoAudio

De spookpaarden

07 november 2014
Eric Borrias

Oude gebruiken bewaard gebleven in museumwoningen

26 november 2015
R. van der Weide

Passie voor boekbinden en restaureren

19 januari 2016
Yvonne de Graaff
Video

Sluitliederen onder de Pinksterkroon

20 mei 2015
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge
Galerij

Vendelzwaaien

09 september 2014
Wim Sanders
Galerij

Høkerskeet in Zevenaar

19 mei 2015
Max Hetterscheid

Bruiloft in de tent

20 mei 2015
Riet Winkel

Boerenkool met gort

03 februari 2015
Mevrouw van der Hoek

Nieuwjaarsduik, een sociale, frisse traditie

03 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf

De buurt uitschieten

15 september 2015
Willem Arentsen