De tovenaar en de schipper

In de haven van Amsterdam werden de schepen geladen en gelost. De bruin geteerde scheepsrompen schuurden tegen de houten steigers. De touwen en zeilen klapperen in de zachte wind.

Het begon al te schemeren en Schipper Martens was klaar voor vertrek. “Kan ik meevaren schipper ik heb gehoord dat je naar Harderwijk zeilt vannacht. Een kleine dikke man met een pijp in zijn mond keek Martens vriendelijk aan. “Is best, stap maar op”

Even later voer het kleine schip de haven uit. De zeilen vingen wind en met een matig gangetje voeren ze de zuiderzee op. De tijd verstreek. Rustig zaten de schipper en de man te roken. De golven klotsten tegen het schip…. en het wand en de zeilen kraakten. “We zeilen voor de wind, over een uur of 4 zijn we in Harderwijk” zei de schipper. “Oh ik heb geen haast, als we er morgenochtend om vijf uur zijn dan is het ook goed. Wat moet ik midden in de nacht in Harderwijk doen?”

Ineens en uit het niets kwam een enorme windvlaag. De schipper werd van zijn roer geslingerd. Hij wist ondanks de hevige deining op te staan en het helmhout te grijpen. Het was van korte duur, de vreemdeling had geen kik gegeven en zat nog rustig zijn pijpje te roken. “Vreemd” bromde de schipper en keek de man wantrouwend aan.

Zwijgend zeilden ze verder maar er hing iets vreemds in de lucht, de geur, de sfeer!?? Martens keek verbaasd om zich heen, “hoe kan dit”? Ze voeren in een kanaal met aan weerszijden korenvelden. “Waar zijn we”? Dat weet ik niet zei de man wat ik wel weet is dat de Zuiderzee eens drooggemaakt zal worden. “Man dat kan toch niet” zei Martens gespannen

Na twee uur tussen de kanaaloevers te hebben gevaren was er opnieuw een geweldige windvlaag. Dit keer was de Schipper erop bedacht en had hij de helmstok stevig vast. Het schip was weer op volle zee. Martens zei niets. Met liefde had hij de man over boord gesmeten. Hij was er van overtuigd dat de vreemdeling een tovenaar was. Niet zo’n vreemde gedachte want op dat moment klonk er achter hen het fluiten en voortrollen van een spoortrein. Verschrikt keek Martens om zich heen maar…..zag niets.

Goddank!!! In de verte zag hij de lichtjes van Harderwijk. En een uur later meerde hij zijn schip aan in de haven. De man stapte aan wal en bedankte Martens vriendelijk en op dat moment sloeg de klok vijf uur. Uit zee klonk het kraaien van een haan.

Categories:: Streek-en volksverhalen Harderwijk

Meer verhalen

Kiepenpap voor het goede doel

07 maart 2016
Marjolijn van Manen
Video

Bakerpraatjes, vroeger en nu

20 april 2015
Silvia de Haan
Galerij

Vakantietraditie in Nunspeet

17 november 2014
George Bootsma

Voor-/achterdeur

11 juli 2014
Willi Wilbrink

Verse worst na de nachtmis

05 februari 2015
Mevrouw G.Vach

Liefde via het schrobgat

04 december 2015
Gerrit Kistemaker

Oude gebruiken bewaard gebleven in museumwoningen

26 november 2015
R. van der Weide
Galerij

Eten uit de krant

09 mei 2014
Willem Franck

Griesmeelpudding met stevenssaus

20 mei 2015
Paul Hoftijzer
Video

De carriere van een schaapsherder

18 februari 2016
Elly Jansen

Uitgeblazen eieren beschilderen

01 maart 2015
Gerry Klein Overmeen

Schooiersvrowke

12 mei 2014
Marijke Jansen

Boerenkool op verjaardag

05 februari 2015
Dhr. Wijnhoud

Als jij eet, eet iedereen

22 januari 2016
Frits Schoonderwal
Video

Optocht met historische tractoren

18 juni 2014
Annie de Groot
Video

Sluitliederen onder de Pinksterkroon

20 mei 2015
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge

Kraomschudderswegge met gedicht

05 juni 2014
Marijke Jansen
Galerij

Buurt en buurtgewoonten

11 juli 2014
Willi Wilbrink
Video

Het kerkelijk gebruik van de doop

12 maart 2015
Anki Rijpma-Smit