De tovenaar en de schipper

In de haven van Amsterdam werden de schepen geladen en gelost. De bruin geteerde scheepsrompen schuurden tegen de houten steigers. De touwen en zeilen klapperen in de zachte wind.

Het begon al te schemeren en Schipper Martens was klaar voor vertrek. “Kan ik meevaren schipper ik heb gehoord dat je naar Harderwijk zeilt vannacht. Een kleine dikke man met een pijp in zijn mond keek Martens vriendelijk aan. “Is best, stap maar op”

Even later voer het kleine schip de haven uit. De zeilen vingen wind en met een matig gangetje voeren ze de zuiderzee op. De tijd verstreek. Rustig zaten de schipper en de man te roken. De golven klotsten tegen het schip…. en het wand en de zeilen kraakten. “We zeilen voor de wind, over een uur of 4 zijn we in Harderwijk” zei de schipper. “Oh ik heb geen haast, als we er morgenochtend om vijf uur zijn dan is het ook goed. Wat moet ik midden in de nacht in Harderwijk doen?”

Ineens en uit het niets kwam een enorme windvlaag. De schipper werd van zijn roer geslingerd. Hij wist ondanks de hevige deining op te staan en het helmhout te grijpen. Het was van korte duur, de vreemdeling had geen kik gegeven en zat nog rustig zijn pijpje te roken. “Vreemd” bromde de schipper en keek de man wantrouwend aan.

Zwijgend zeilden ze verder maar er hing iets vreemds in de lucht, de geur, de sfeer!?? Martens keek verbaasd om zich heen, “hoe kan dit”? Ze voeren in een kanaal met aan weerszijden korenvelden. “Waar zijn we”? Dat weet ik niet zei de man wat ik wel weet is dat de Zuiderzee eens drooggemaakt zal worden. “Man dat kan toch niet” zei Martens gespannen

Na twee uur tussen de kanaaloevers te hebben gevaren was er opnieuw een geweldige windvlaag. Dit keer was de Schipper erop bedacht en had hij de helmstok stevig vast. Het schip was weer op volle zee. Martens zei niets. Met liefde had hij de man over boord gesmeten. Hij was er van overtuigd dat de vreemdeling een tovenaar was. Niet zo’n vreemde gedachte want op dat moment klonk er achter hen het fluiten en voortrollen van een spoortrein. Verschrikt keek Martens om zich heen maar…..zag niets.

Goddank!!! In de verte zag hij de lichtjes van Harderwijk. En een uur later meerde hij zijn schip aan in de haven. De man stapte aan wal en bedankte Martens vriendelijk en op dat moment sloeg de klok vijf uur. Uit zee klonk het kraaien van een haan.

Categories:: Streek-en volksverhalen Harderwijk

Meer verhalen

De pindasoep uit Ghana naar Beek

26 januari 2016
Corry Vermeulen

Lammetjesdag en schaapsscheerdersfeest

28 december 2015
Geesje Eleveld
Video

Op jacht met Midland Hunt

01 februari 2016
Marc Mattijssen
Video

Mijn hondjes op de dierenbegraafplaats

15 april 2015
Diana Jansen
Video

De touwslager

09 juni 2015
Dick Jagtenberg
VideoGalerij

Papier scheppen in Middelste Molen

08 mei 2014
Gerda Bijzet

De bakker aan de deur

17 maart 2015
Teunis Bunt

Joodse gerechten in olie

14 december 2015
Paul Hoftijzer
Galerij

De tabaksteelt

29 september 2014
Herman Reijnen

Eiertikken met de fietsclub

13 juli 2015
Gerhard Kwak
Video

De doop van examenkandidaten

19 februari 2016
Jan Terbeek
Galerij

Longewos en ander lekkers?

17 februari 2015
Gerhard Kwak

høken van de eind 70er jaren tut noe

09 december 2015
Elmi Schut
Galerij

Oranjefeest op de rotonde

23 juni 2014
Giorgio Ambrawo

Bruidstaart bij 1 jaar huwelijk

18 juni 2014
Max Voorberg

Uitgeblazen eieren beschilderen

01 maart 2015
Gerry Klein Overmeen

De vlier: brengt zegen en schrikt heksen af

16 september 2015
Ina Brethouwer

Eigen pan of papier mee naar de slager

20 april 2015
Gerhard Kwak
Video

Sluitliederen onder de Pinksterkroon

20 mei 2015
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge