Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

Zomerfeest Westendorp

11 juni 2014
Magda van Dalen

Banketstaaf: een exclusieve lekkernij

30 november 2015
Paul Hoftijzer

Machinist stoomgemaal De Tuut

11 mei 2014
Wim Monnich
Video

De dierentolk

27 mei 2015
Joke Bouwman
Audio

Dankdag en biddag

08 maart 2015
Theo van Dalen

Bikkelspel

18 augustus 2015
Gerhard Kwak

De Klokkenmaker

30 oktober 2015
Piet van Apeldoorn

Alles voor de jeugd!

18 juni 2014
Joan van Buren
Video

Maatwerk van de zadelmaker

17 maart 2016
Herman van de Bunt

Nieuwjaarsduik, een sociale, frisse traditie

03 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf
Video

Karnemelksesaus

18 juni 2014
E. Takke

De Bebbenbek

12 juni 2015
Gery Groot Zwaaftink
Galerij

Lepeltje koningin Beatrix

05 februari 2015
Simone Cornelissen

Vooraan staan bij Normaal door strontkleren en stoomprikker

15 juni 2015
Jan Greven alias brekken Gijs

Joodse gerechten in olie

14 december 2015
Paul Hoftijzer
Galerij

Buurt en buurtgewoonten

11 juli 2014
Willi Wilbrink
Video

Kniepertjes met oud en nieuw

08 mei 2014
Guus van Kleef

Knikkeren

10 juni 2014
Vanessa

Vernoemen naar naast familielid

20 februari 2015
Mevrouw van de Krol