Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

Gebetsgang von Emmerich nach Netterden (GLD)

07 maart 2015
Vereniging Leefbaarheid Netterden
VideoGalerij

Mijn levende Sarahverhaal

27 mei 2014
magda
Video

Wereldlichtjesdag

01 december 2014
Lily Harting-Companjen

Radiozendmarkt

28 mei 2014
marijke buter

Rumtopf

03 februari 2015
Nelly Hermeling

De coloradokever

28 april 2015
Gerhard Kwak
VideoGalerij

Smaltappel en Gortepap

12 december 2014
Bram Masselink
Video

Kloten maken, vakwerk

26 september 2014
h.b.barmentloo

Salueer niet meer, of toch nog ?

08 maart 2016
Ed van Seters

Robuust en elegant de botter

30 december 2015
Lotte van der Krogt
Video

De touwslager

09 juni 2015
Dick Jagtenberg

Boterlammetje

12 mei 2014
Janna te Peele
Video

Foekepot

07 mei 2014
Marleen Klunder

Diekhook in 't Lech

20 april 2015
Marloes Fleissner

Kraamvrouwenkost

13 maart 2015
Gerhard Kwak
VideoGalerij

Maak je eigen steen

01 juli 2014
Erna Kruitwagen-Hajenius
Galerij

Eten uit de krant

09 mei 2014
Willem Franck
Video

Verlichtingsdagen

10 december 2015
Alfred Sprong

Nog één keer Oerend Hard

29 april 2015
Jan Colijn