Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

Op brommers achter de brandweer aan

03 februari 2015
Dhr. J. Attema

Appelenpap

10 april 2015
Gerhard Kwak

Stokvis eten met Hallse kermis

12 mei 2014
Mien Wensink
Galerij

Veluwse schellars

29 januari 2015
Gerhard Kwak

Bruidstaart bij 1 jaar huwelijk

18 juni 2014
Max Voorberg

Doesburgs Volkslied

17 juli 2015
Hans Terberg

Buurtgebruiken bij rouw en ziekte

11 juli 2014
Willi Wilbrink
Video

Overvliegende scouts

06 mei 2015
Jeroen Brummelman
GalerijAudio

Halfvastenoptocht in Angerlo

06 maart 2015
Danny Berntssen
Audio

Het hijgende paard in de holle weg

14 maart 2015
Gery Groot Zwaaftink
Video

Een pinksterpop op ons dak

25 augustus 2014
Ada Kieft

Eigen pan of papier mee naar de slager

20 april 2015
Gerhard Kwak

Touwscheren bij een huwelijk

03 juni 2015
Jan Lubberts

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol
Video

De Woeste Hoeve

21 augustus 2014
Peter Otterloo

Carnaval met melk en peerdemennekes

05 februari 2015
Frédérique Donders

Het vat leegmaken

17 september 2015
Ap Dieker

Blote benen met Pasen

08 maart 2015
Gerry