Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

Ongel: de voorganger van frituurvet

13 januari 2016
Gerhard Kwak

Het liefdeslaantje van Vorden

06 januari 2016
Ina Brethouwer

Høkbestendige Gebitjens

01 december 2015
Bas Geijs

Zuurkool “verrot lekker”

14 oktober 2015
Ina Brethouwer
Video

Mechteld ten Ham

05 november 2014
Lizette van Hoven

Huiskamer Filmfestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier

Hansje in den Kelder

27 augustus 2014
Didy Kars
Video

De bedrogen duivel

03 oktober 2014
Anja van Buren

De buurt uitschieten

15 september 2015
Willem Arentsen

Sinterklaos

16 januari 2015
Joop Boxstart
Audio

De vloek van de kolk

22 september 2014
Ger Hofstee

Ketelkoek op tweede kerstdag

16 december 2015
Paul Hoftijzer

Verjaardagsboeket

05 februari 2015
Tariel Gwedelidze

Zwemmen in de IJssel

10 oktober 2014
Wim Snel
Galerij

Palmpasen

07 februari 2015
Gerhard Kwak

Pinksterpoppen in Buren

09 juni 2015
Mia van Os
GalerijVideo

De paasos

07 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

Bonenstaaktoernooi Eerbeek

22 juni 2015
Bonenstaaktoernooi Eerbeek VOG