Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

Halloween is hot !

29 oktober 2015
Patrick Uding

Kinderspeelgoed in de jaren '30

08 juli 2014
Beerd van 't Hul

Het Ruitergat

11 maart 2015
Bernadette Dijkkamp
VideoGalerij

Papier scheppen in Middelste Molen

08 mei 2014
Gerda Bijzet
Video

Pot deur mekare met nägelholt

06 april 2015
Gerhard Kwak

De familievete in een Achterhoeks dorp

07 augustus 2014
Margreet Boot
Galerij

Eieren zoeken bij de Bekmansbrook

11 juli 2014
Gerrit Klokman

Alles voor de jeugd!

18 juni 2014
Joan van Buren

Deerns kieken op Hemelvaartsdag

24 april 2015
Gerhard Kwak

Robuust en elegant de botter

30 december 2015
Lotte van der Krogt

Mispelkoekjes als basis voor Bommelaar Mispelbier

11 december 2015
Sil Stranders-Geluk
Audio

Tuutlied

28 mei 2014
Wim Monnich
Galerij

Wassen met de hand

17 juni 2014
Gerritje de Boer-Wilbrink

Boerenkool op verjaardag

05 februari 2015
Dhr. Wijnhoud

Bóllekaerl

30 april 2015
Ina Brethouwer
Video

Het Geldersch Volkslied

03 november 2014
h.b.barmentloo

Naveltje bloot en andere geboortelikeuren

30 maart 2015
Willem Heuzinkveld

Jammarkt Neede

19 augustus 2014
Margreet Boot