Keltische horoscoopbomen in Zevenaar. Los van welke religie dan ook, hang ik de gedachte aan dat er kosmische krachten zijn die ons leven en onze omgeving beïnvloeden. Binnen dat denken past het kweken van de Keltische horoscoopbomen uitstekend.Kwekerij De Kleine Boom is een onconventionele, kleine kwekerij in het buitengebied van Zevenaar. Naast inheemse bomen kweken we Keltische horoscoopbomen. Keltische boomhoroscoop gaat niet over schorpioen of steenbok, maar over kastanje en spar. Al ver voor onze jaartelling leefden de Kelten in grote delen van Europa. De natuur speelde een ferme rol in hun leven; ze aanbaden bomen en dichtten hun belangrijke krachten toe.

Kalenderjaar

Een bijzonder onderdeel van het mystieke leven was de boomhoroscoop, gebaseerd op 21 verschillende bomen. Hun kalenderjaar deelden de Kelten in 39 periodes in. Aan elke periode was een boom gekoppeld. Van de 21 horoscoopbomen “regeerden” 17 verschillende bomen tweemaal per jaar (voor- en najaar) en één boom, de populier driemaal. De 4 overgebleven bomen: Berk, Eik, Beuk en Olijfboom dienden een speciaal doel. Zij werden Heilige Bomen genoemd en vormden de overgangen tussen de verschillende seizoenen. Deze bomen “regeerden” slechts 1 dag.

De Kelten geloofden dat de kenmerken van de horoscoopbomen terug te vinden waren in de mensen en ze vertaalden die in menselijke karaktereigenschappen. Als voorbeeld de appelboom. De appelboom staat voor de liefde, is een gévende boom met een mooi uiterlijk. Daarnaast speelt zij als leverancier van bloesem, vruchten en hout een belangrijke rol. De mens die in het teken van de appelboom is geboren, staat voor de gévende mens, lief, beminnelijk en tolerant. Een andere tot de verbeelding sprekende boom is de eik, de moedige. Robuust, levenskrachtig en dominant. In de Keltische boomhoroscoop wordt de eikenmens omschreven als trouw, a-romantisch en onafhankelijk.

Boom cadeau

Natuurlijk geeft de boomhoroscoop geen sluitend beeld van iemands karakter en hoef je er geen waarde aan te hechten. Toch spreken bomen al sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Zo gaf men elkaar in vroeger jaren bij belangrijke gebeurtenissen als geboorte, huwelijk of overlijden van een dierbare een boom cadeau. Misschien een idee om deze in onmin geraakte traditie in ere te herstellen. Is het niet leuk om bij een aanstaand huwelijk eens te filosoferen over het toekomstige levenspad van de buigzame populier en de wat flirterige appel of te kijken hoe het de wat in zichzelf gekeerde haagbeuk en de sterke eik zal vergaan?

Categories:: Van wieg tot graf Zevenaar

Meer verhalen

Het Ooyse kermis feestmaal

11 mei 2014
Willem Franck
Video

Het fruitcorso, geen sinecure

08 september 2014
dhr.Groeneyk
Video

Carbidschieten

11 mei 2014
Jette
VideoGalerij

Koningschieten

29 september 2014
Marjon Sloetjes
Video

Erfhuis op de Oud Veluwse Markt

18 november 2014
Ad Guldie
Video

Wereldlichtjesdag

01 december 2014
Lily Harting-Companjen

Het maken van een “halster”

27 oktober 2015
Stichting Boerengoed Achterhoek
Galerij

Ringsteken (rijden) in Loil

21 november 2014
Ap Dieker

Meijer-eten

12 mei 2014
Theo Meijer

Molen de Hoop weer in gebruik

25 januari 2016
Jeannette Beelen

Herdersverhaal uit de Loenermark

21 mei 2014
Sjoerd Stellingwerf

Zuurkool “verrot lekker”

14 oktober 2015
Ina Brethouwer

Palm palm Pasen

06 mei 2015
Leo van der Linde
Video

Midwinterhoornblazen

12 mei 2014
Bert Bloemert

Originele Achterhoekse Smokkeltocht

04 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf
Audio

Dankdag en biddag

08 maart 2015
Theo van Dalen

Vogelknuppelen voor de dames

08 maart 2016
Jan Berendsen

Eigen pan of papier mee naar de slager

20 april 2015
Gerhard Kwak