Lang geleden woonde er in een kasteel, niet ver hier vandaan een beeldschone en vrome vrouw; Ada van Andelst. Zorgzaam en bij ieder geliefd.


Op een dag stond er een ridder voor de poort. Nee, geen prins op het witte paard; een roofridder: Egbert van Loenen. Hij had een prachtkasteel geërfd in Loenen. Een plaatje hier aan de Waal. Maar Egbert wilde meer. Heersen wilde hij! Van Loenen tot Leerdam! En wat hij niet goedschiks kreeg, nam hij met geweld. En nu stond hij met zijn mannen voor de poort van kasteel Andelst. Hij dreigde het dorp tot de grond toe af te branden. Alleen als Ada met hem zou trouwen, zou hij afzien van deze gruwelijke daad.


Niet uit angst, maar om de mensen die ze liefhad te sparen, stemde Ada toe.
Egbert nam haar mee naar Loenen en hoe ze in de jaren die volgden hem ook smeekte zijn rooftochten te staken; hij deed het niet. Ze bad iedere dag voor zijn zieleheil.


Bezocht soms heimelijk haar geboortedorp en de kerk van Herveld.
“ Als ze de kerk een bronzen klok zou schenken! Misschien zou ze zo de ziel van Egbert kunnen redden?!”
De mensen van Herveld waren verguld met dit aanbod, maar ze wisten dat ze erover moesten zwijgen. Egbert van Loenen mocht het nooit te weten komen.


Toen het bronzen gevaarte af was, werd het op een boerenkar naar de kerk gereden en in de klokkentoren gehesen. De volgende zondag zou de klok worden ingezegend..
Maar iemand praatte zijn mond voorbij en het kwam Egbert ter oren.
“ Een klok! En zondag wordt hij ingewijd?”
Mannen naar Herveld! Vanavond nog luidt deze klok!
De mannen van Egbert deden wat hun bevolen werd, beukten de kerkdeur open en luidden de ongewijde klok. Harder en harder. Te horen in Herveld, Zetten, Andelst. En Loenen.


Boven het kasteel van Egbert van Loenen brak een storm los. Wind zwiepte de Waal omhoog, met donderend geraas sloeg de klok uit de toren van Herveld, werd meegevoerd tot aan Loenen en sloeg daar met een klap een gat in de dijk. De Waal kolkte naar binnen en verzwolg het kasteel van Egbert met alles en iedereen.
Alleen Ada van Andelst overleefde; het was of een goddelijke hand haar uit het water optilde en op veilige grond zette.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal.

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Herveld Zetten

Meer verhalen

Op vakantie gaan

12 mei 2014
marijke jansen

Gortepap met stroop

20 juli 2015
Lilian Schimmel

Ridders van de Slof

10 februari 2015
Anja Scholten
Video

Smoks Hanne

08 augustus 2014
Harry Somsen
Video

Slepen van boeren gerij op oudejaarsavond

03 december 2015
Adri Nitrauw
Video

Bokbierdag Zutphen

09 oktober 2014
Bram van der Velde

Wandelen in Barchem: al tien jaar een feest!

08 juni 2015
Arjan Klein Hazebroek

Het Ruitergat

11 maart 2015
Bernadette Dijkkamp
Video

De witte juffer van Kwadenoord

03 november 2014
Erica Broers

Bloesemtocht Geldermalsen

13 oktober 2014
Marja Kemperman

Sacramentsprocessie in Loil

31 juli 2015
Ap Dieker
Video

Schuttersgilde St. Sebastianus

09 mei 2014
Rick Basten

Bikkelspel

18 augustus 2015
Gerhard Kwak

Arnhemse of beter Drielse aardappelkoek

05 februari 2016
Paul Hoftijzer

De kerstrollade

24 december 2015
Gerhard Kwak
Video

Nijmeegse Vierdaagse

09 mei 2014
Marc Wingens
Galerij

Bloodbrood

09 februari 2015
Gerhard Kwak

Vakantiekinderspelen

22 oktober 2014
Rita en Lena van Liere
Video

Ada van Andelst

08 juni 2015
Eric Borrias