Lang geleden woonde er in een kasteel, niet ver hier vandaan een beeldschone en vrome vrouw; Ada van Andelst. Zorgzaam en bij ieder geliefd.


Op een dag stond er een ridder voor de poort. Nee, geen prins op het witte paard; een roofridder: Egbert van Loenen. Hij had een prachtkasteel geërfd in Loenen. Een plaatje hier aan de Waal. Maar Egbert wilde meer. Heersen wilde hij! Van Loenen tot Leerdam! En wat hij niet goedschiks kreeg, nam hij met geweld. En nu stond hij met zijn mannen voor de poort van kasteel Andelst. Hij dreigde het dorp tot de grond toe af te branden. Alleen als Ada met hem zou trouwen, zou hij afzien van deze gruwelijke daad.


Niet uit angst, maar om de mensen die ze liefhad te sparen, stemde Ada toe.
Egbert nam haar mee naar Loenen en hoe ze in de jaren die volgden hem ook smeekte zijn rooftochten te staken; hij deed het niet. Ze bad iedere dag voor zijn zieleheil.


Bezocht soms heimelijk haar geboortedorp en de kerk van Herveld.
“ Als ze de kerk een bronzen klok zou schenken! Misschien zou ze zo de ziel van Egbert kunnen redden?!”
De mensen van Herveld waren verguld met dit aanbod, maar ze wisten dat ze erover moesten zwijgen. Egbert van Loenen mocht het nooit te weten komen.


Toen het bronzen gevaarte af was, werd het op een boerenkar naar de kerk gereden en in de klokkentoren gehesen. De volgende zondag zou de klok worden ingezegend..
Maar iemand praatte zijn mond voorbij en het kwam Egbert ter oren.
“ Een klok! En zondag wordt hij ingewijd?”
Mannen naar Herveld! Vanavond nog luidt deze klok!
De mannen van Egbert deden wat hun bevolen werd, beukten de kerkdeur open en luidden de ongewijde klok. Harder en harder. Te horen in Herveld, Zetten, Andelst. En Loenen.


Boven het kasteel van Egbert van Loenen brak een storm los. Wind zwiepte de Waal omhoog, met donderend geraas sloeg de klok uit de toren van Herveld, werd meegevoerd tot aan Loenen en sloeg daar met een klap een gat in de dijk. De Waal kolkte naar binnen en verzwolg het kasteel van Egbert met alles en iedereen.
Alleen Ada van Andelst overleefde; het was of een goddelijke hand haar uit het water optilde en op veilige grond zette.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal.

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Herveld Zetten

Meer verhalen

De terugkeer van de spookhond Kladdegat

12 maart 2015
Evert van Olst

Het maaien van graan met de zicht

23 januari 2015
Theo Giessen

Ongel: de voorganger van frituurvet

13 januari 2016
Gerhard Kwak
Video

Jan van Riemsdijk; liedjeszanger en dichter

02 november 2015
Ton van de Vosse

Sabbatviering

26 februari 2015
Ben Veenhuis
Video

Bokbierdag Zutphen

09 oktober 2014
Bram van der Velde

Riviervissen in de Waal

23 november 2015
Gijs Sepers

Koffie branden met de huisbrander

15 oktober 2015
Gerhard Kwak
Video

Blauwe Gerrit

23 mei 2014
Sylvia van Hunnik

Sneeuwpudding van Oma Kwak

08 januari 2016
Gerhard Kwak
VideoGalerij

Papklok

09 juli 2014
A Timmer- Jansen
Video

Kralenbreien

23 mei 2014
Bertha

Paasvuur in Epe

18 februari 2015
Dhr. Barnhoorn

Generaties lang vernoemd naar Opa

12 maart 2015
Gerdien van der Zee

'Baas in eigen huis'

20 mei 2015
Mevrouw van Basten
Video

Kaarsenmaken

13 oktober 2014
Jan Klarenbeek

Abe-worst

01 april 2015
Gerhard Kwak
Audio

De staaf van de smid

27 maart 2015
Gery Groot Zwaaftink
VideoGalerij

Dikke Jennensoep

04 augustus 2014
Gerry Klein Overmeen