Renate gaat op pad naar Ede en krijgt een korte drill van oud-militair Ed van Seters. Ede was in voorbije jaren eigenlijk één groot kazerne-complex. Ze leert in de houding staan en salueren, een bijna verloren gegane militaire traditie.

Dienstplicht en huisvesting
De bouw van het oudste kazernecomplex in Ede is een direct uitvloeisel van de instelling van de algemene dienstplicht in 1901. Het Ministerie van Oorlog gaf de voorkeur aan Ede vanwege de bereikbaarheid en de nabijheid van geschikte oefenterreinen. Naast het spoor verrezen tussen 1904 en 1906 twee voor die tijd ongekend hoge en langgerekte infanteriekazernes. Pas in 1934 zijn deze complexen tot Maurits en Johan Willem Frisokazerne gedoopt. Van een compleet andere bouwstijl, maar wel van dezelfde architect zijn de kazernes voor de Bereden Wapens. Deze kazernes, gebouwd van 1906-1909, kregen later de naam van de Arthur Koolkazerne en de Van Essenkazerne. Bij deze in chaletstijl gebouwde kazernes behoorden stallen, smidse, rijloodsen en een hooi- en stroo-magazijn.

Steeds meer soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Door de groei van de diverse opleidingen van de School voor Reserve Officieren Bereden Artillerie ontstond ruimtegebruik is in 1934 de P.L. Bergansiuskazerne gebouwd. In 1938 leidde de wijziging van de dienstplichtwet tot de bouw van twee nieuwe kazernes, de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitse troepen hun intrek in de Edese kazernes. Met deze zeven kazernes groeide Ede zeker na de Tweede Wereldoorlog uit tot een groot garnizoen met duizenden diensplichtigen. In de jaren vijftig waren met name de Luchtdoelartillerie en de Verbindingsdienst hier de belangrijkste onderdelen. Naast dit grote kazernecomplex in Ede was er in de Harskamp het Infanterie Schietkamp gevestigd en op de weg naar Otterlo het Mobilisatiecomplex de Driesprong. Ede kent zodoende een rijke militaire historie van meer dan een eeuw.

Historisch platform
Het Platform Militaire Historie Ede stelt zich ten doel deze verder te documenteren en toegankelijk te houden voor Edenaren en andere belangstellenden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Platform Militaire Historie Ede: www.platformmhe.nl

Categories:: Dagelijks leven Ede Veluwe

Meer verhalen

Bruid strooi wat uit

20 maart 2015
Meneer Wilbrink en Meneer Cornelissen
Video

De dierentolk

27 mei 2015
Joke Bouwman

Een boom vol herinneringen

19 december 2014
Ann 't Hoen

Hansje in den Kelder

27 augustus 2014
Didy Kars
Video

Nijmeegse Vierdaagse

09 mei 2014
Marc Wingens

Slachtvisite bij museum Smedekinck

29 oktober 2014
Klein Lebbink

Arnhemse of beter Drielse aardappelkoek

05 februari 2016
Paul Hoftijzer
Video

Jan van Riemsdijk; liedjeszanger en dichter

02 november 2015
Ton van de Vosse

Piepkesbal Geesteren

07 augustus 2015
Stichting Piepkesbal

Abe-worst

01 april 2015
Gerhard Kwak

Radiozendmarkt

28 mei 2014
marijke buter

De vrek van de Plaggeweg

11 mei 2014
Mijngelderland
Video

De jonkvrouw op de torentrans

27 maart 2016
Eric Borrias
Audio

Het doodshemd bleef in de kast

20 maart 2015
Erve Brooks