Renate gaat op pad naar Ede en krijgt een korte drill van oud-militair Ed van Seters. Ede was in voorbije jaren eigenlijk één groot kazerne-complex. Ze leert in de houding staan en salueren, een bijna verloren gegane militaire traditie.

Dienstplicht en huisvesting
De bouw van het oudste kazernecomplex in Ede is een direct uitvloeisel van de instelling van de algemene dienstplicht in 1901. Het Ministerie van Oorlog gaf de voorkeur aan Ede vanwege de bereikbaarheid en de nabijheid van geschikte oefenterreinen. Naast het spoor verrezen tussen 1904 en 1906 twee voor die tijd ongekend hoge en langgerekte infanteriekazernes. Pas in 1934 zijn deze complexen tot Maurits en Johan Willem Frisokazerne gedoopt. Van een compleet andere bouwstijl, maar wel van dezelfde architect zijn de kazernes voor de Bereden Wapens. Deze kazernes, gebouwd van 1906-1909, kregen later de naam van de Arthur Koolkazerne en de Van Essenkazerne. Bij deze in chaletstijl gebouwde kazernes behoorden stallen, smidse, rijloodsen en een hooi- en stroo-magazijn.

Steeds meer soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Door de groei van de diverse opleidingen van de School voor Reserve Officieren Bereden Artillerie ontstond ruimtegebruik is in 1934 de P.L. Bergansiuskazerne gebouwd. In 1938 leidde de wijziging van de dienstplichtwet tot de bouw van twee nieuwe kazernes, de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitse troepen hun intrek in de Edese kazernes. Met deze zeven kazernes groeide Ede zeker na de Tweede Wereldoorlog uit tot een groot garnizoen met duizenden diensplichtigen. In de jaren vijftig waren met name de Luchtdoelartillerie en de Verbindingsdienst hier de belangrijkste onderdelen. Naast dit grote kazernecomplex in Ede was er in de Harskamp het Infanterie Schietkamp gevestigd en op de weg naar Otterlo het Mobilisatiecomplex de Driesprong. Ede kent zodoende een rijke militaire historie van meer dan een eeuw.

Historisch platform
Het Platform Militaire Historie Ede stelt zich ten doel deze verder te documenteren en toegankelijk te houden voor Edenaren en andere belangstellenden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Platform Militaire Historie Ede: www.platformmhe.nl

Categories:: Dagelijks leven Ede Veluwe

Meer verhalen

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol

Arnhemse meisjes

30 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

Smoks Hanne

08 augustus 2014
Harry Somsen

Generaties lang vernoemd naar Opa

12 maart 2015
Gerdien van der Zee
Video

Het kerkelijk gebruik van de doop

12 maart 2015
Anki Rijpma-Smit

Bikkelspel

18 augustus 2015
Gerhard Kwak

Roosjes maken voor de Ooyse kermis

19 juni 2014
Merel Lammertink

Het Ruitergat

11 maart 2015
Bernadette Dijkkamp

Aan de zwaluwen het weer aflezen

15 juli 2015
Ina Brethouwer

Kermis in Beuningen

20 mei 2015
Mevrouw van Raay

Sigaretten en bowl op verjaardagen

16 februari 2015
Jaap Prins
VideoGalerij

Vette bek halen

13 mei 2014
liesbeth mulder
Video

Chocolade paaseieren

13 maart 2015
Annemieke Hulshof

De Nijkerkse Zonnedagen

26 maart 2015
Museum Nijkerk

Carbidschieten rukt op naar de stad

28 december 2015
Ina Brethouwer