Renate gaat op pad naar Ede en krijgt een korte drill van oud-militair Ed van Seters. Ede was in voorbije jaren eigenlijk één groot kazerne-complex. Ze leert in de houding staan en salueren, een bijna verloren gegane militaire traditie.

Dienstplicht en huisvesting
De bouw van het oudste kazernecomplex in Ede is een direct uitvloeisel van de instelling van de algemene dienstplicht in 1901. Het Ministerie van Oorlog gaf de voorkeur aan Ede vanwege de bereikbaarheid en de nabijheid van geschikte oefenterreinen. Naast het spoor verrezen tussen 1904 en 1906 twee voor die tijd ongekend hoge en langgerekte infanteriekazernes. Pas in 1934 zijn deze complexen tot Maurits en Johan Willem Frisokazerne gedoopt. Van een compleet andere bouwstijl, maar wel van dezelfde architect zijn de kazernes voor de Bereden Wapens. Deze kazernes, gebouwd van 1906-1909, kregen later de naam van de Arthur Koolkazerne en de Van Essenkazerne. Bij deze in chaletstijl gebouwde kazernes behoorden stallen, smidse, rijloodsen en een hooi- en stroo-magazijn.

Steeds meer soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Door de groei van de diverse opleidingen van de School voor Reserve Officieren Bereden Artillerie ontstond ruimtegebruik is in 1934 de P.L. Bergansiuskazerne gebouwd. In 1938 leidde de wijziging van de dienstplichtwet tot de bouw van twee nieuwe kazernes, de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitse troepen hun intrek in de Edese kazernes. Met deze zeven kazernes groeide Ede zeker na de Tweede Wereldoorlog uit tot een groot garnizoen met duizenden diensplichtigen. In de jaren vijftig waren met name de Luchtdoelartillerie en de Verbindingsdienst hier de belangrijkste onderdelen. Naast dit grote kazernecomplex in Ede was er in de Harskamp het Infanterie Schietkamp gevestigd en op de weg naar Otterlo het Mobilisatiecomplex de Driesprong. Ede kent zodoende een rijke militaire historie van meer dan een eeuw.

Historisch platform
Het Platform Militaire Historie Ede stelt zich ten doel deze verder te documenteren en toegankelijk te houden voor Edenaren en andere belangstellenden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Platform Militaire Historie Ede: www.platformmhe.nl

Categories:: Dagelijks leven Ede Veluwe

Meer verhalen

Witte Wieven bij Solse Gat

26 februari 2015
Ben Veenhuis

De grote kookpot op de boerderij

13 april 2015
Jan Reijnen

Robuust en elegant de botter

30 december 2015
Lotte van der Krogt
Galerij

Reuzel met kaantjes

06 februari 2015
Gerhard Kwak

Appelenpap

10 april 2015
Gerhard Kwak
GalerijVideo

De paasos

07 februari 2015
Gerhard Kwak

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol
Galerij

De Koning van Huissen

17 juni 2014
Harry Berendsen

Radiozendmarkt

28 mei 2014
marijke buter
Galerij

Eten uit de krant

09 mei 2014
Willem Franck

Eten op nieuwjaarsdag

25 september 2014
Mevr. Beijnen

Griesmeelpudding met stevenssaus

20 mei 2015
Paul Hoftijzer
VideoGalerij

De koortsboom in Overasselt

08 mei 2014
Jan Reijnen

Lammetjesdag en schaapsscheerdersfeest

28 december 2015
Geesje Eleveld
Galerij

'N Duvels drankje

11 juli 2015
Paul Hoftijzer

Leven met de dieren in één ruimte

27 juni 2014
Sylvia van Hunnik

Kleding ontwerpen door moulage

01 juni 2015
Mirte Engelhard

Touwtje springen met een net afgetrokken shirt

18 november 2015
Gavin van der Star

Koekboom

26 februari 2015
Mevrouw Breman
Video

De witte juffer van Kernhem

16 september 2014
Peter