Renate gaat op pad naar Ede en krijgt een korte drill van oud-militair Ed van Seters. Ede was in voorbije jaren eigenlijk één groot kazerne-complex. Ze leert in de houding staan en salueren, een bijna verloren gegane militaire traditie.

Dienstplicht en huisvesting
De bouw van het oudste kazernecomplex in Ede is een direct uitvloeisel van de instelling van de algemene dienstplicht in 1901. Het Ministerie van Oorlog gaf de voorkeur aan Ede vanwege de bereikbaarheid en de nabijheid van geschikte oefenterreinen. Naast het spoor verrezen tussen 1904 en 1906 twee voor die tijd ongekend hoge en langgerekte infanteriekazernes. Pas in 1934 zijn deze complexen tot Maurits en Johan Willem Frisokazerne gedoopt. Van een compleet andere bouwstijl, maar wel van dezelfde architect zijn de kazernes voor de Bereden Wapens. Deze kazernes, gebouwd van 1906-1909, kregen later de naam van de Arthur Koolkazerne en de Van Essenkazerne. Bij deze in chaletstijl gebouwde kazernes behoorden stallen, smidse, rijloodsen en een hooi- en stroo-magazijn.

Steeds meer soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Door de groei van de diverse opleidingen van de School voor Reserve Officieren Bereden Artillerie ontstond ruimtegebruik is in 1934 de P.L. Bergansiuskazerne gebouwd. In 1938 leidde de wijziging van de dienstplichtwet tot de bouw van twee nieuwe kazernes, de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitse troepen hun intrek in de Edese kazernes. Met deze zeven kazernes groeide Ede zeker na de Tweede Wereldoorlog uit tot een groot garnizoen met duizenden diensplichtigen. In de jaren vijftig waren met name de Luchtdoelartillerie en de Verbindingsdienst hier de belangrijkste onderdelen. Naast dit grote kazernecomplex in Ede was er in de Harskamp het Infanterie Schietkamp gevestigd en op de weg naar Otterlo het Mobilisatiecomplex de Driesprong. Ede kent zodoende een rijke militaire historie van meer dan een eeuw.

Historisch platform
Het Platform Militaire Historie Ede stelt zich ten doel deze verder te documenteren en toegankelijk te houden voor Edenaren en andere belangstellenden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Platform Militaire Historie Ede: www.platformmhe.nl

Categories:: Dagelijks leven Ede Veluwe

Meer verhalen

Communieservies

25 februari 2015
Gerhard Kwak

Het Ooyse kermis feestmaal

11 mei 2014
Willem Franck

Slachten in de oorlog

18 juni 2014
G.H. de Bruin-Hartgers

Westerbouwing

03 februari 2015
Mevrouw Eutjes

De boerenwagen op de roggebroodweging

19 augustus 2014
monique nijman

Oud-Lunterse Dag

23 juni 2014
Albert Hendriksen
Video

”De Aalzangers” brengen verleden tot leven!

18 januari 2016
Sam Schaftenaar

Faust in Waardenburg

13 oktober 2014
M. Peters

Folk-song over Bommel-gevoel

17 december 2015
Laurens Krah
Galerij

Rolpens

15 februari 2015
Gerhard Kwak

Takkenzwaaien

06 augustus 2014
PR St. Sebastianus

Koffie leuten

25 augustus 2014
g.abbink

Als jij eet, eet iedereen

22 januari 2016
Frits Schoonderwal

Het Ruitergat

11 maart 2015
Bernadette Dijkkamp

De Karbonadekoets

27 juni 2014
Jo Berendsen

Op brommers achter de brandweer aan

03 februari 2015
Dhr. J. Attema
Video

Kloten maken, vakwerk

26 september 2014
h.b.barmentloo

Hoort, hoort! Zegt het voort!

26 oktober 2015
Frans van den Bos