De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Sigaretten en bowl op verjaardagen

16 februari 2015
Jaap Prins
Galerij

Keizer schieten

29 september 2014
Marjon Sloetjes

Appelenpap

10 april 2015
Gerhard Kwak
Video

De taal van de molenwieken

22 september 2014
Ans Roefs
Galerij

Zilveren bijltje om schip te water te laten

24 februari 2015
Carla Dubbink
GalerijVideo

De paasos

07 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

Ik kwam weer thuis, in de Betuwe

15 maart 2016
Hilde Vos

Gemis van kroeg als bindmiddel

24 juni 2014
J. le Poole
Video

Dood en begraven

05 augustus 2014
albert steert

Butterfahrten

06 mei 2015
 Gerhard Kwak
Galerij

Ringsteken (rijden) in Loil

21 november 2014
Ap Dieker

Kinderspeelgoed in de jaren '30

08 juli 2014
Beerd van 't Hul

Alles in de pan met allebak

29 december 2015
Angela Bakker

Molen de Hoop weer in gebruik

25 januari 2016
Jeannette Beelen

Fiedeltjesvleis van mijn oma

08 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

Lüdovicus en de Wodanseik

11 mei 2014
Mijngelderland
Video

De verdwaalde schoolmeester

26 maart 2015
Eric Borrias

Galgenmaal à la Keltie bij afscheid Normaal

14 december 2015
Keltie de kok