De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Beeldhouwen in Bredevoort

06 oktober 2015
Paul Hoftijzer

Zingen op Koninginnedag

02 juli 2014
Rita Brouwer
Video

Blauwe Gerrit

23 mei 2014
Sylvia van Hunnik

De flatsen opruumn veur de voetbal

17 oktober 2015
Gerbert Abbink
Galerij

'N Duvels drankje

11 juli 2015
Paul Hoftijzer

Keltische horoscoopbomen in Zevenaar

08 februari 2016
Ton van den Beld

Houtbewerking en 'vrije' kunst

10 februari 2016
Piet Post
Galerij

Gatgraven

09 oktober 2014
Halbo Bosker

Muziek in het Neder-Saksische dialect

11 januari 2016
Jan Ottink

Requiem voor iedereen

04 november 2015
Johan Koornstra

Foppen en vossenjacht

17 februari 2015
Jaap Prins
Video

Zwarte Cross

23 maart 2015
Tante Rikie

Brood met worst

05 december 2014
Erna Bosch
Video

Kralenbreien

23 mei 2014
Bertha
Video

Erfhuis op de Oud Veluwse Markt

18 november 2014
Ad Guldie
Video

Ingenieursfeesten

30 oktober 2014
Antoon Kanis

De Zwarte vrouwe van Staverden

26 februari 2015
Redactie

Sneeuwpudding van Oma Kwak

08 januari 2016
Gerhard Kwak