De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Vakantiekinderspelen

22 oktober 2014
Rita en Lena van Liere

De Achterhoekse buurtwinkel

22 december 2015
Paul Hoftijzer

De terugkeer van de spookhond Kladdegat

12 maart 2015
Evert van Olst
Video

De Boerenbruiloft

11 december 2014
Doortje Voortman

Kerstnachtmuziek Ammerzoden

14 december 2015
Wim Durksz

Een broodje tin

01 februari 2016
Martijn van Zon

Riest met krent'n, botterjus en eier

08 april 2015
Van Beek- Van Brummen

Nog één keer Oerend Hard

29 april 2015
Jan Colijn

Letterdoeken vertellen mijn leven

15 juni 2015
Willi Wilbrink

De kunst van het webbingvlechten

17 november 2015
Kees Mijnsbergen

Op de lat schrieven

27 mei 2015
Gerhard Kwak

Martinusdag

26 maart 2016
Mare Tip (6 jaar)
Galerij

Steven was schaapherder

06 juli 2014
Maarten Matser

Huissense Umdracht

14 juli 2014
Joop Brons
VideoGalerij

Mijn levende Sarahverhaal

27 mei 2014
magda
Video

Pot deur mekare met nägelholt

06 april 2015
Gerhard Kwak
Video

Mechteld ten Ham

05 november 2014
Lizette van Hoven