De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Video

Breien is (een) kunst

22 februari 2016
Carolien Evers

Altijd vooraan in aangepast hemd

30 november 2015
Agatha kleinNijenhuis
Video

Tielsche Kermiskoek

11 mei 2014
Magda van Ooijen

Elke viool de naam van een vrouw

23 februari 2015
Kees Wijnhoud
Galerij

Bloodbrood

09 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

Gezond door kruiden?

13 mei 2015
Elvira van Tinteren

Letterdoeken vertellen mijn leven

15 juni 2015
Willi Wilbrink

Op zaoterdag in de teil

24 september 2014
An Bloemberg

Normaal gooit met gouden LP

15 juni 2015
Jan Greven alias brekken Gijs  

Verjaardagsboeket

05 februari 2015
Tariel Gwedelidze

Haren van de zeis

13 juni 2015
Ina Brethouwer
Galerij

Volksfeest Winterswijk

12 november 2014
Merel Lindenhovius
Video

De huisslachting

09 september 2014
Eibert Kuiper

Koffie leuten

25 augustus 2014
g.abbink

Bloempap

26 februari 2015
van Dale
Video

Sluitliederen onder de Pinksterkroon

20 mei 2015
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge

Liefde via het schrobgat

04 december 2015
Gerrit Kistemaker