De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Sigaretten en bowl op verjaardagen

16 februari 2015
Jaap Prins

De grote kookpot op de boerderij

13 april 2015
Jan Reijnen

Achterhoek Spektakeltoer

29 augustus 2015
Ina Brethouwer

Machinist stoomgemaal De Tuut

11 mei 2014
Wim Monnich
Video

Palingroken in een historische context

31 maart 2016
Paul Hoftijzer
Audio

De eerste Brug over de Waal

06 februari 2015
Gery Groot Zwaaftink
Video

De touwslager

09 juni 2015
Dick Jagtenberg
Galerij

Gatgraven

09 oktober 2014
Halbo Bosker

Muziek in het Neder-Saksische dialect

11 januari 2016
Jan Ottink
Video

Doesburg Binnenste Buiten

01 juli 2014
Jaap Geurtsen
Galerij

Werkpaarden vervangen door petroleum

04 januari 2015
Wim Monnich

De familievete in een Achterhoeks dorp

07 augustus 2014
Margreet Boot
Galerij

Doopjurk van bruidsjurk

05 februari 2015
Mevrouw J.J.Wijnhoud

Koude klompen

17 december 2015
Gerhard Kwak

De buurt uitschieten

15 september 2015
Willem Arentsen

Aaltjesdagen

14 maart 2016
Stichting Aaltjesdagen
Galerij

Volksfeest Winterswijk

12 november 2014
Merel Lindenhovius

Fiedeltjesvleis van mijn oma

08 december 2015
Paul Hoftijzer

'Baas in eigen huis'

20 mei 2015
Mevrouw van Basten

Het vrolijke melkers-spel voor jong en oud

11 juni 2015
Gerda Jansen Verwaijen