Het verhaal op rijm: "De Jonkvrouw op de torentrans” is al heel oud. Volgens overlevering declameerde mijn vader het al vlak na de oorlog. Het moet een vrij bekend werk geweest zijn in die tijd.

Uiteindelijk is het door mijn oude cabaretgroep H2SO4 , (vrienden en familie uit de padvinderij) in 1977 op het repertoire genomen en al zijn we in 1981 gestopt, we komen nog jaarlijks bij elkaar. Vaak komt de jonkvrouw voorbij. Voor het laatst afgelopen september op de bruiloft van twee kinderen van leden van het cabaret. 

DE JONKVROUW -versie cabaret H2SO4

De jonkvrouw op de torentrans verloor zich in de mannenglans

En in verlangen naar haar Pieter, betekende zij zacht haar citer

Plots bevangt haar een gesidderd: hoort! het hoefgetrappel van een ridder

Zij herkent zijn blazoen en het geschal van zijn klaroen.

De ridder remt uit volle macht, maar slipt nog door tot aan de gracht.

de valbrug valt met dof gestommel

het paard er over met gerommel en terwijl de poortdeur piept en knarst, de jonkvrouw uit in tranen barst.

De meid nu op de toren : “Freule, mag ‘k u effe storen? Er is een heer om u te spreken.

Fiks heeft ze zijn kareke bekeken. Ja! Het is hem! De ridder uit haar dromen!

“ Ja, laat meneer maar boven komen.”

De ridder wachtte, feodaal, beneden in de ridderzaal

Hij trekt nerveusig aan zijn das en denkt “ wat stinkt het hier naar gas.”

Wordt weldra door de meid naar het trappenhuis geleid.

Snel nadert hij de hoogste trans en denkt: Aha, nu krijg ik sjans.

Hij duwt met zijn hoofd het luikje open en komt het platform op gekropen.

“ Schone jonkvrouw ik bemin u teder! Indien het mogelijk is, bemin mij weder.”

Een felle blos bedekt haar wang, zij aarzelt, maar dat duurt niet lang.

Dan stort zij zich aan zijne borst, terwijl zij tranen op hem morst en het gekietel van zijn baard

die onderwijl terloops verhaart, maakt haar volkomen week en mals.

Haar vader had met vaste hand een zijner buren plat gebrand.

Hij trekt zijn bloedig harnas uit als tot hem doordringt, een geluid.

Hij spitst daarom de goede oren en denkt “ Aha! ’t komt van de toren!

Maar dit lijkt niet op zwaardgekletter, dit lijkt veel meer op zoengespetter!"

Snel nadert hij de hoogste trans, het paar ontspringt niet aan de dans.

Hij duwt met zijn hoofd het luikje op een kier, wordt razend als een lamme gier en roept schuimbekkend door de spleet”

Meneer! Ik vind u een proleet!

De ridder, anders nogal tam, wordt op dit woord verbazend gram

Hij trapt met zijn voet het luikje dicht en knelt zodoende - t was een naar gezicht- zodoende in een tel of vijf

de pa het hoofd al van het lijf.

Een dikke straal geronnen bloed droop in zijn baard “ Ha , dat stond hem goed!”

De jonkvrouw nu is al verdriet, als zij het lijk des vaders ziet. 

Ze steekt de ridder met haar blikken en zegt:” Je kunt voor mij part stikken!”

De ridder hij is gans versteend, zo erg had hij het niet gemeend.

Hij trekt zijn degen uit de hoes en steekt hem vierkant door zijn bloes.

De jonkvrouw nu staat gans te beven, hoe moet zij nu nog verder leven?

Rijgt aan zijn degen ook haar pens en rochelt zacht een laatste wens.

Video
Tag / Lijst: Streek-en volksverhalen

Meer verhalen

Zwemmen in de IJssel

10 oktober 2014
Wim Snel

Oma's 'moes' op Nieuwjaarsdag

27 juni 2014
Johan en Francis Tiemens

Passie voor boekbinden en restaureren

19 januari 2016
Yvonne de Graaff

Op de lat schrieven

27 mei 2015
Gerhard Kwak

Erebogen met Koninginnedag

06 januari 2015
Mieke de Borst-van Herwijnen

Vogelknuppelen voor de dames

08 maart 2016
Jan Berendsen
Video

De huisslachting

09 september 2014
Eibert Kuiper

Nieuwjaar winnen

27 mei 2014
Rita van Liere

Beugelen als sport

22 april 2015
Harry Peters

Kraamvrouwenkost

13 maart 2015
Gerhard Kwak

Oude kleren aan naar een optreden van Normaal

20 februari 2015
André Oostindiën

Spoken bij de Sinderense kapel

12 augustus 2014
Dick Gussinklo

Corle's volksfeestlied

12 mei 2014
Janna te Peele

Gasthuiscarillon in de oorlog

15 december 2015
K.Laansma
Video

Haantje Pik; Veluwse Palmpaashaasjes

24 maart 2016
Paul Hoftijzer

De natering moet een feestje zijn

23 oktober 2015
Werner Willemsen

Het dorsen van graan met de vlegel

19 januari 2015
Theo Giesen
Galerij

Joar winnen met toeten halen

12 mei 2014
Arina Breukelaar