Er zijn veel kastelen in Gelderland. Kastelen waarom veel en zwaar is gevochten. Menig kasteelheer liet het leven in de strijd. Zo ook de vader van Beatrijs. Ach en een vrouw alleen dat was een makkelijke prooi voor heren belust op macht en bezit. Beatrijs vluchtte naar haar burcht in Nijmegen. Maar ook daar was ze niet veilig. De burcht werd omsingeld, aanval na aanval. Hoe dapper haar mannen ook vochten, ze wist dat ze de strijd zou verliezen.

Nog eenmaal beklom ze de toren om nog eenmaal uit te kijken over het land waar ze van hield, de rivier in al zijn pracht.


Onder haar klonk het wapengekletter, de wanhoopskreten van haar uitgeputte strijders, aan de muren werden brandstapels ontstoken, gloeiend vuur vrat aan de poort.
Beatrijs hoorde het niet, zag het niet, ze staarde naar de zilveren gloed van het water. Plots verblindde een schittering haar. Een stralend wit licht kwam aangegleden over de rivier, vlak daarachter weerkaatste het zonlicht op een zilveren boot, op een zwaard van goud in de hand van een ridder. Het stralende licht dat de boot voort trok was een zwaan! Een spierwitte zwaan. Het dier gleed naar de oever, de ridder stapte van boord, een jachthoorn klonk, de zwaan verhief zich en wierp zich samen met zijn meester in de strijd. Die keerde in het voordeel van Beatrijs en de zwanenridder.


Dankbaar bood zijn aan met hem te trouwen. De zwanenridder stemde toe, op voorwaarde dat zij nooit zou vragen van waar hij kwam.
In de jaren die volgden won de zwaneridder slag na slag met de vijanden van Beatrijs én hij schonk haar drie zonen.
Maar juist dat geluk, werd haar ongeluk. Lang wist ze zich te weerhouden van het stellen van die ene vraag, maar zijn eigen zonen hadden toch recht om te weten waar hun……
En dus nam ze haar man op een nacht in haar armen, kuste hem en stelde die ene vraag. In éen ogenblik waren haar armen leeg en de zwaneridder voor altijd verdwenen.


Beatrijs heeft vaak op de toren gestaan, nooit weerkaatste het licht van een zilveren boot, nooit die spierwitte zwaan.
Ook op andere plekken in Gelderland duiken verhalen op van de zwaneridder, maar Beatrijs heeft hem nooit meer gezien.
Mocht je hem ontmoeten, vraag nooit vanwaar hij kwam.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal

Video
Tag / Lijst: Streek-en volksverhalen

Meer verhalen

Klarendalse feestweek

03 februari 2015
Henk Hermeling

De Karbonadekoets

27 juni 2014
Jo Berendsen

De vlier: brengt zegen en schrikt heksen af

16 september 2015
Ina Brethouwer
GalerijAudio

Halfvastenoptocht in Angerlo

06 maart 2015
Danny Berntssen

Gevulde koeken

22 september 2014
Hans van den Hoorn

Op naar Spanje, met Normaal op de achtergrond!

03 december 2015
Michelle van Assen

Mosterd Muziekdag in Doesburg

11 november 2014
Albert
Galerij

Mijn vriendin als Sarah

15 december 2014
Anita Berntsen

Netjes lopen in de avondvierdaagse

09 juli 2015
Wilma Wilbrink
Video

Airborne wandeltocht, één groot festijn

31 maart 2015
Riky Arends-Otten
Video

Zwarte Cross

23 maart 2015
Tante Rikie
Galerij

Joar winnen met toeten halen

12 mei 2014
Arina Breukelaar

Elke maandag naar de stoffenmarkt

08 juli 2015
Annie van den Beld
Video

”De Aalzangers” brengen verleden tot leven!

18 januari 2016
Sam Schaftenaar

Houtbewerking en 'vrije' kunst

10 februari 2016
Piet Post

Huissense Umdracht

14 juli 2014
Joop Brons

Veilig Carbidschieten

13 december 2014
Theo de Klein

Bruid strooi wat uit

20 maart 2015
Meneer Wilbrink en Meneer Cornelissen

Hutspot met bruine bonen

20 februari 2015
Mevrouw van Eede