Er zijn veel kastelen in Gelderland. Kastelen waarom veel en zwaar is gevochten. Menig kasteelheer liet het leven in de strijd. Zo ook de vader van Beatrijs. Ach en een vrouw alleen dat was een makkelijke prooi voor heren belust op macht en bezit. Beatrijs vluchtte naar haar burcht in Nijmegen. Maar ook daar was ze niet veilig. De burcht werd omsingeld, aanval na aanval. Hoe dapper haar mannen ook vochten, ze wist dat ze de strijd zou verliezen.

Nog eenmaal beklom ze de toren om nog eenmaal uit te kijken over het land waar ze van hield, de rivier in al zijn pracht.


Onder haar klonk het wapengekletter, de wanhoopskreten van haar uitgeputte strijders, aan de muren werden brandstapels ontstoken, gloeiend vuur vrat aan de poort.
Beatrijs hoorde het niet, zag het niet, ze staarde naar de zilveren gloed van het water. Plots verblindde een schittering haar. Een stralend wit licht kwam aangegleden over de rivier, vlak daarachter weerkaatste het zonlicht op een zilveren boot, op een zwaard van goud in de hand van een ridder. Het stralende licht dat de boot voort trok was een zwaan! Een spierwitte zwaan. Het dier gleed naar de oever, de ridder stapte van boord, een jachthoorn klonk, de zwaan verhief zich en wierp zich samen met zijn meester in de strijd. Die keerde in het voordeel van Beatrijs en de zwanenridder.


Dankbaar bood zijn aan met hem te trouwen. De zwanenridder stemde toe, op voorwaarde dat zij nooit zou vragen van waar hij kwam.
In de jaren die volgden won de zwaneridder slag na slag met de vijanden van Beatrijs én hij schonk haar drie zonen.
Maar juist dat geluk, werd haar ongeluk. Lang wist ze zich te weerhouden van het stellen van die ene vraag, maar zijn eigen zonen hadden toch recht om te weten waar hun……
En dus nam ze haar man op een nacht in haar armen, kuste hem en stelde die ene vraag. In éen ogenblik waren haar armen leeg en de zwaneridder voor altijd verdwenen.


Beatrijs heeft vaak op de toren gestaan, nooit weerkaatste het licht van een zilveren boot, nooit die spierwitte zwaan.
Ook op andere plekken in Gelderland duiken verhalen op van de zwaneridder, maar Beatrijs heeft hem nooit meer gezien.
Mocht je hem ontmoeten, vraag nooit vanwaar hij kwam.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal

Video
Tag / Lijst: Streek-en volksverhalen

Meer verhalen

Video

Het Ubbergs Volkslied zingen

08 juli 2014
Jan Willem van der Hogen

Wild stropen 'soms' een noodzakelijk kwaad ?

03 februari 2016
Aris Blankenspoor
Video

De Nijmeegse Kermis

26 juni 2014
Joop Noordzij

Kerstnachtmuziek Ammerzoden

14 december 2015
Wim Durksz
Video

Zaklopen

09 mei 2014
Marleen Klunder

“De duker zal ow halen”

18 mei 2015
Ina Brethouwer

Buurtgebruiken bij rouw en ziekte

11 juli 2014
Willi Wilbrink
Video

Crossen met kevers in Laren

11 januari 2016
Ton Hissink

Brood met worst

05 december 2014
Erna Bosch

Abe-worst

01 april 2015
Gerhard Kwak

Butterfahrten

06 mei 2015
 Gerhard Kwak
Video

De Zeebeer

26 mei 2015
Bakker Rien

Jammarkt Neede

19 augustus 2014
Margreet Boot

Lathumse Volksfeesten

03 maart 2015
Sylvia van Orden

Bloemencorso Rekken

06 juli 2015
J. Roessink

høken van de eind 70er jaren tut noe

09 december 2015
Elmi Schut
Galerij

Slachtvisite bij Erve Brooks

20 oktober 2014
Marsman
Video

200 eieren met Pasen

18 juni 2014
Nijenhuis