Er zijn veel kastelen in Gelderland. Kastelen waarom veel en zwaar is gevochten. Menig kasteelheer liet het leven in de strijd. Zo ook de vader van Beatrijs. Ach en een vrouw alleen dat was een makkelijke prooi voor heren belust op macht en bezit. Beatrijs vluchtte naar haar burcht in Nijmegen. Maar ook daar was ze niet veilig. De burcht werd omsingeld, aanval na aanval. Hoe dapper haar mannen ook vochten, ze wist dat ze de strijd zou verliezen.

Nog eenmaal beklom ze de toren om nog eenmaal uit te kijken over het land waar ze van hield, de rivier in al zijn pracht.


Onder haar klonk het wapengekletter, de wanhoopskreten van haar uitgeputte strijders, aan de muren werden brandstapels ontstoken, gloeiend vuur vrat aan de poort.
Beatrijs hoorde het niet, zag het niet, ze staarde naar de zilveren gloed van het water. Plots verblindde een schittering haar. Een stralend wit licht kwam aangegleden over de rivier, vlak daarachter weerkaatste het zonlicht op een zilveren boot, op een zwaard van goud in de hand van een ridder. Het stralende licht dat de boot voort trok was een zwaan! Een spierwitte zwaan. Het dier gleed naar de oever, de ridder stapte van boord, een jachthoorn klonk, de zwaan verhief zich en wierp zich samen met zijn meester in de strijd. Die keerde in het voordeel van Beatrijs en de zwanenridder.


Dankbaar bood zijn aan met hem te trouwen. De zwanenridder stemde toe, op voorwaarde dat zij nooit zou vragen van waar hij kwam.
In de jaren die volgden won de zwaneridder slag na slag met de vijanden van Beatrijs én hij schonk haar drie zonen.
Maar juist dat geluk, werd haar ongeluk. Lang wist ze zich te weerhouden van het stellen van die ene vraag, maar zijn eigen zonen hadden toch recht om te weten waar hun……
En dus nam ze haar man op een nacht in haar armen, kuste hem en stelde die ene vraag. In éen ogenblik waren haar armen leeg en de zwaneridder voor altijd verdwenen.


Beatrijs heeft vaak op de toren gestaan, nooit weerkaatste het licht van een zilveren boot, nooit die spierwitte zwaan.
Ook op andere plekken in Gelderland duiken verhalen op van de zwaneridder, maar Beatrijs heeft hem nooit meer gezien.
Mocht je hem ontmoeten, vraag nooit vanwaar hij kwam.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal

Video
Tag / Lijst: Streek-en volksverhalen

Meer verhalen

Video

Vlees keuren

18 juni 2014
Wim Kersten

Kiepenpap voor het goede doel

07 maart 2016
Marjolijn van Manen

Brood met worst

05 december 2014
Erna Bosch
Video

Botterdagen Elburg

13 oktober 2014
Teis van de Weerdhof
VideoAudio

Carnavalsstunt

07 februari 2015
De Oude Gierpont
Video

Kaarsenmaken

13 oktober 2014
Jan Klarenbeek

Een gupse water in het gezicht

26 juni 2015
N. Weijenberg-Dekker
VideoGalerij

De koortsboom in Overasselt

08 mei 2014
Jan Reijnen
Video

Jan van Riemsdijk; liedjeszanger en dichter

02 november 2015
Ton van de Vosse
GalerijVideo

Dansgarde ouderwets!?

01 april 2015
Dansgarde C.V. De Deurzakkers

Erebogen met Koninginnedag

06 januari 2015
Mieke de Borst-van Herwijnen
Video

Aubade voor Wilhelmina

17 juni 2014
Riny Boersma

Huissense Umdracht

14 juli 2014
Joop Brons

Bóllekaerl

30 april 2015
Ina Brethouwer

Felicitatie van zeep!

09 mei 2014
Marjan van Kleef

Op dansles bij Meijler en Mulder

29 maart 2016
Gerhard Kwak

Grenstreffen

22 juli 2014
Herman Roerdink

Janna van de Tiggeloven

24 oktober 2014
B. van Dijk

Keltische horoscoopbomen in Zevenaar

08 februari 2016
Ton van den Beld
Video

Ada van Andelst

08 juni 2015
Eric Borrias