Er zijn veel kastelen in Gelderland. Kastelen waarom veel en zwaar is gevochten. Menig kasteelheer liet het leven in de strijd. Zo ook de vader van Beatrijs. Ach en een vrouw alleen dat was een makkelijke prooi voor heren belust op macht en bezit. Beatrijs vluchtte naar haar burcht in Nijmegen. Maar ook daar was ze niet veilig. De burcht werd omsingeld, aanval na aanval. Hoe dapper haar mannen ook vochten, ze wist dat ze de strijd zou verliezen.

Nog eenmaal beklom ze de toren om nog eenmaal uit te kijken over het land waar ze van hield, de rivier in al zijn pracht.


Onder haar klonk het wapengekletter, de wanhoopskreten van haar uitgeputte strijders, aan de muren werden brandstapels ontstoken, gloeiend vuur vrat aan de poort.
Beatrijs hoorde het niet, zag het niet, ze staarde naar de zilveren gloed van het water. Plots verblindde een schittering haar. Een stralend wit licht kwam aangegleden over de rivier, vlak daarachter weerkaatste het zonlicht op een zilveren boot, op een zwaard van goud in de hand van een ridder. Het stralende licht dat de boot voort trok was een zwaan! Een spierwitte zwaan. Het dier gleed naar de oever, de ridder stapte van boord, een jachthoorn klonk, de zwaan verhief zich en wierp zich samen met zijn meester in de strijd. Die keerde in het voordeel van Beatrijs en de zwanenridder.


Dankbaar bood zijn aan met hem te trouwen. De zwanenridder stemde toe, op voorwaarde dat zij nooit zou vragen van waar hij kwam.
In de jaren die volgden won de zwaneridder slag na slag met de vijanden van Beatrijs én hij schonk haar drie zonen.
Maar juist dat geluk, werd haar ongeluk. Lang wist ze zich te weerhouden van het stellen van die ene vraag, maar zijn eigen zonen hadden toch recht om te weten waar hun……
En dus nam ze haar man op een nacht in haar armen, kuste hem en stelde die ene vraag. In éen ogenblik waren haar armen leeg en de zwaneridder voor altijd verdwenen.


Beatrijs heeft vaak op de toren gestaan, nooit weerkaatste het licht van een zilveren boot, nooit die spierwitte zwaan.
Ook op andere plekken in Gelderland duiken verhalen op van de zwaneridder, maar Beatrijs heeft hem nooit meer gezien.
Mocht je hem ontmoeten, vraag nooit vanwaar hij kwam.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal

Video
Tag / Lijst: Streek-en volksverhalen

Meer verhalen

Alles voor de jeugd!

18 juni 2014
Joan van Buren

Kiepenpap voor het goede doel

07 maart 2016
Marjolijn van Manen

'nDrom

02 september 2015
Hans Mellendijk

Zingen op Koninginnedag

02 juli 2014
Rita Brouwer

Middeleeuws Festijn bij Kasteel de Kelder

29 januari 2016
Arend Hordijk
Video

Het Geldersch Volkslied

03 november 2014
h.b.barmentloo

Altijd vooraan in aangepast hemd

30 november 2015
Agatha kleinNijenhuis

Erwtensoep met pannenkoeken

09 november 2015
Truus Peters
Galerij

Vakantietraditie in Nunspeet

17 november 2014
George Bootsma
VideoGalerij

IJzersterk in duurzaam werk!

05 december 2014
Smederij Hissink
Video

Trouwen? Je ex krijgt een pop!

03 maart 2016
Gerrit Hettelaar
Galerij

Mgr. Zwijsentocht

02 juli 2014
Truus Peters
Audio

Het doodshemd bleef in de kast

20 maart 2015
Erve Brooks

De Bebbenbek

12 juni 2015
Gery Groot Zwaaftink
Video

Ies en Gies is Pannegies

17 maart 2015
Hans Berends

Apeldoornse Vierdaagse

18 juni 2014
J. van Milligen

Ambachtelijk snoep maken

31 augustus 2015
Hanneke Hoed

Paasvuur in Epe

18 februari 2015
Dhr. Barnhoorn

Oma's 'moes' op Nieuwjaarsdag

27 juni 2014
Johan en Francis Tiemens