Rond 1900 waren er weinig vormen van vertier. Er moest hard gewerkt worden op het land. Wanneer het tijd was om te oogsten dan werden familieleden, buren en vrienden opgetrommeld om hierbij te helpen. Wanneer de oogst eenmaal binnen was dan kon er worden gefeest. De boerenschuren werden leeg geruimd en een ieder die geholpen had bij het oogsten werd uitgenodigd. Er waren altijd wel wat mensen bij die een instrument , zoals b.v. trekharmonica, bespeelden. Het waren altijd bijzonder gezellige feesten waar veel werd gezongen en gedanst. Boerenbruiloften werden ook op deze manier gevierd.

Om deze traditie in ere te houden, werden later de boerendansgroepen opgericht. Gestoken in klederdracht van rond die tijd en op klompen voeren zij streekgebonden dansen op.

Tijdens een vakantie op Terschelling in 2006, waar een aantal van onze huidige leden bij aanwezig was trad er zo’n boerendansgroep op. Men vond dit zo leuk dat het idee ontstond om eigen dansgroep op te richten. Bij terugkomst in Putten werden er direct spijkers met koppen geslagen en werd een ledenwerfactie opgestart. Er bleek genoeg animo en binnen aan aantal weken werd gestart met de oefenavonden.

Op 14 november 2007 werd onze vereniging officieel opgericht.

Optreden doen we overigens in de kleding zoals deze rond 1900 in Putten werd gedragen; het zogenaamde opknappersgoed. Deze kleding is door de dames van onze vereniging zelf gemaakt.

We verzorgen optredens op o.a. bruiloften, boerenmarkten, oogstfeesten en bejaardentehuizen

Op dit moment staat het ledenaantal op 23 t.w. 21 dansers en 2 muzikanten die de trekharmonica bespelen.

 

Bekijk het fragment uit onze tv-uitzending over dit verhaal:

Video
Categories:: Sport en vrije tijd Boerengebruik Putten Folklore

Meer verhalen

Haring happen

12 februari 2015
C.V. De Bultendarpers
Galerij

Een nat pak op de pont

12 augustus 2014
Jan Reijnen

Bloempap

26 februari 2015
van Dale

Gooien met bier, water en zand

01 december 2015
Ine Pennink
Video

Mariken van Nieumeghen

03 oktober 2014
Peter

Chocoladefestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier

Vogelknuppelen voor de dames

08 maart 2016
Jan Berendsen
Video

Op jacht met Midland Hunt

01 februari 2016
Marc Mattijssen

Met de veekar naar Normaal

02 december 2015
Mark Beerepoot
Galerij

Oranjehuis

31 mei 2014
a van hagen

'Baas in eigen huis'

20 mei 2015
Mevrouw van Basten

Eerste noaber, tweede noaber, derde noaber

17 november 2014
Chrisje Mogendorff-Ooïnk
VideoGalerij

Vette bek halen

13 mei 2014
liesbeth mulder
Galerij

Palmpasen

07 februari 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Wassen met de hand

17 juni 2014
Gerritje de Boer-Wilbrink

Biest

12 september 2014
A. Klaassen
Galerij

Steven was schaapherder

06 juli 2014
Maarten Matser

De grote kookpot op de boerderij

13 april 2015
Jan Reijnen